Brugerbetaling for tilsyn og miljøgodkendelser

Der skal betales for den tid, kommunen bruger i forbindelse med miljøtilsyn og miljøgodkendelser og tilladelser. Timesatsen fastsættes af Miljøstyrelsen og reguleres årligt.

Sagsbehandling, herunder f.eks. miljøgodkendelser og udførte tilsynsaktiviteter, skal betales med en timeløn, der reguleres og fastsættes af Miljøstyrelsen. Brugerbetalingen er fritaget for moms.

I tidsforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden i forbindelse med tilsynet, og tid udenfor virksomheden anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning og lignende.

Kommunen registrerer løbende de timer der bruges.

Opkrævning sker hvert år i november måned. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november det forrige år til 1. november i indeværende år. Der er ingen rabatordninger og der kan ikke dispenseres fra brugerbetalingsreglerne.

Læs mere...

Siden blev sidst opdateret 15.11.2019 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00