Sygedagpenge

Som virksomhed kan du søge om sygedagpengerefusion, hvis en medarbejder er ude af stand til at arbejde i kortere eller længere tid på grund af sygdom. Hovedreglen er, at en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygdom, normalt vil have ret til sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag efter 30 dages fravær.

Du skal være opmærksom på at anmelde sygdom rettidigt. Hvis du anmelder den for sent, har du først ret til sygedagpengerefusion fra den dag, Nordfyns Kommunes Ydelseskontor modtager blanketten.

Vejledning vedrørende NemRefusion

Siden blev sidst opdateret 26.01.2018 af indholdsansvarlig EAND

Kontakt

Ydelseskontoret
Besøgsadresse: Vesterled 8
5471 Søndersø
Postadresse: Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 83 30
Send os en sikker besked