Sygedagpenge

Servicemeddelelse - Kommunens sygedagpengesystem er lukket i perioden 23. maj - 2. juni 2020.

Såvel for borger som virksomhed vil der i perioden 23. maj - 2. juni 2020 ikke være kommunal sagsbehandling af indberettede sygedagpengeanmodninger, da selve sygedagpengesystemet er midlertidigt lukket.

Både borger og virksomhed kan fortsat indberette til Virk.dk i ovennævnte periode, men sagerne vil først blive kommunalt efterbehandlet fra og med den 03.06.2020.  

Årsagen er at det nuværende sygedagpensystem erstattes med en moderne løsning med fokus på automatisering og optimering for såvel borger/virksomhed som sagsbehandler - det såkaldte KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem). Et sygedagpengesystem der omfatter alle landets 98 kommuner.  

Med håb om forståelse for denne mindre driftsforstyrrelse. 

Nordfyns Jobcenter

Team Job og Rehabilitering


Som virksomhed kan du søge om sygedagpengerefusion på Virk/Nemrefusion.


Ny praksis efter dom i Østre Landsret

Østre Landsret har afgjort, at kommunerne ikke må standse udbetalingen af sygedagpenge eller refusion til arbejdsgivere med tilbagevirkende kraft.

I Jobcenter Nordfyn har dette ikke været almindelig praksis.

Hvis du, din arbejdsgiver/din fagforening alligevel mener, at det er sket, vil vi gerne høre fra dig/jer. Vi vil da undersøge, om der er grundlag for at genoptage din sag som følge af dommen og efterfølgende træffe en ny afgørelse. Afgørelser truffet inden den 4. maj 2015 er jf. Ankestyrelsens principafgørelse 40-18 forældet, og er derfor ikke omfattet af retten til evt. genoptagelse af sagen.

Jobcentret kan kontaktes på telefon 64828230 og mail jobcenter@nordfynskommune.dk.


Siden blev sidst opdateret 27.02.2020 af indholdsansvarlig EAND

Kontakt

Ydelseskontoret
Besøgsadresse: Vesterled 8
5471 Søndersø
Postadresse: Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 83 30
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00