Tilladelse til anbringelse af stilladser, containere m.m.

Inden der anbringes genstande, herunder stilladser og containere, byggematerialer m.v. på vejareal, fortov eller cykelsti, skal der indhentes en tilladelse hos Teknik og Miljø.

Anbringelse af genstande på vejareal

Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde 10 hverdage inden anbringelsen ønskes foretaget. Ansøgningsskemaet finder du under Virk.dk i højre side af sitet.

Vigtigt:
Der gøres opmærksom på, at det er ejeren af genstandene, der skal ansøge om tilladelse til anbringelse, og ikke en eventuel lejer.

Ejeren har altid selv ansvaret for rigtig placering, afspærring / afmærkning og eventuelle skader frembragt af genstande anbragt på vejareal.

Afspærring / afmærkning af det anbragte skal foretages med godkendt skiltning.

Siden blev sidst opdateret 27.05.2020 af indholdsansvarlig INHAA

Læs mere ...

Ansøgningsskema ...

Kontakt

Drift
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00