Hvad kræver byggetilladelse

Nybygning, tilbygning og ændret anvendelse kræver byggetilladelse

Eksempler på byggearbejder, som kræver byggetilladelse:

 • Nybygning til etagebolig eller erhverv, fx landbrug og industri
 • Tilbygning til eksisterende bygning med etagebolig eller erhverv
 • Udnyttelse af tagetage til etagebolig eller erhverv
 • Ny kvist i tagetagen
 • Garage, carport eller udhus (når det samlede areal af alle sekundære bygninger overstiger 50 m²)
 • Ændret anvendelse, fx andet erhverv
 • Indvendig ombygning, som berører bærende konstruktioner og flugtveje
 • Solcelleanlæg på terræn eller eksisterende tagkonstruktion

Visse ombygninger i etagebolig- eller erhvervsenhed kræver ikke tilladelse

Eksempler på byggearbejder, som ikke kræver tilladelse:

 • Ombygning i én etageboligenhed uden ændring på bærende konstruktioner
 • Ombygning i én erhvervsenhed på højst 150 m² uden ændring på bærende konstruktioner og flugtveje
 • Ombygning i én kontorenhed i traditionelt kontorbyggeri uden ændring på bærende konstruktioner og flugtveje

Regler i bygningsreglementet og lokalplaner skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse, ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Bygningsreglementet indeholder fx regler om tilgængelighed, brandmæssige forhold og indeklima.

Lokalplaner kan indeholde regler om anvendelsen af lokalerne, udformning og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer og skiltning ofte godkendes inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur.

Facadeændringer og skiltning

Facadeændringer er fx udskiftning af vinduer eller døre, nyt tag og farver på facade og tag.

Mange områder er omfattet af en lokalplan. Hvis din ejendom ligger indenfor et lokalplanområde, skal du være opmærksom på, at lokalplanen kan indeholde bestemmelser om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag.

Bevarende lokalplaner har mere specifikke bestemmelser. Derfor skal bygnings ændringer indenfor bevaringsværdige områder oftest godkendes inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur.

Bestemmelser for skiltning findes i kommunens skilteregulativ.

Legeplads og andre faste konstruktioner

Legepladser kræver byggetilladelse, og der skal ved færdigmelding fremsendes en godkendt legepladsrapport, udarbejdet af en autoriseret legepladsinspektør.

Midlertidige konstruktioner

Midlertidige konstruktioner opsat i over 6 uger kræver byggetilladelse, og der er særlige regler for transportable telte og scener. Kontakt altid kommunen, hvis du er i tvivl.

Nedrivning af bygninger

Nedrivning af bebyggelse og faste konstruktioner skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage inden nedrivningen kan påbegyndes.

Siden blev sidst opdateret 08.03.2021 af indholdsansvarlig GMADSE

Selvbetjening

Send din byggeansøgning

  Kræver NemID

- Vejledning til at søge

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00