Legater

Nordfyns Kommune administrerer tre legater. Her kan du se, hvilke legater du har mulighed for at søge.

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsfristerne annonceres her på hjemmesiden og i pressen.

Inga Marie Lassens Mindelegat


Ansøgningsskema til Inga Marie Lassens Mindelegat 

Ansøgninger skal – for at komme i betragtning – være Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense i hænde senest fredag d. 20. juli 2018.

Uddelingen finder sted 17. august.


Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat

Ansøgningsskema ligger nederst på denne side.


Ansøgningsfristen ligger normalt i slutningen af oktober - uddelingen finder sted i december.


Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende

Ansøgningsskema lægges på hjemmesiden omkring slutningen af september.
Ansøgningsfristen ligger normalt i slutningen af oktober - uddelingen finder sted midt i december.

Fundatser og vedtægter

Wilfred Oluf Christiansen og hustru Esther Johanne Erika Christiansens Mindelegat

WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENS FOND

ANSØGNINGSSKEMA

Navn

Stilling

Aktuel bopæl

Cpr. nr.

Tlf. / mobil nr.

E-mail

Angivelse af

hvorledes bo-

pælskriterierne

er opfyldt.

(Vigerslev Kom-

mune)

Se kriterierne

på bagsiden.

Aktuel årsind-

Komst

Likviditetsformue:

Værdipapirer

Bankindestående

Begrundelse for

ansøgningen

(social nød,

sygdom,

uddannelse,

ældreomsorg,

arbejdsløshed,

kontanthjælp)

(Dokumentation for planlagt eller igangværende uddannelse skal vedlægges)

Ansøgningsskemaet, samt kopi af årsopgørelse fra 2017, skal være Nordfyns Kommune, Borgerservice, Søndergade 2, 5450 Otterup i hænde senest den 31. oktober 2018.

Dato:       /      2018             Underskrift: ____________________________________

WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs Fond

Fra ovennævnte fond vil der kunne uddeles en eller flere legatportioner efter fondsbestyrelsens beslutning. Portionernes størrelse vil ikke være under kr. 1.000,00 og i øvrigt maximalt kr. 25.000,00.

Legatet skal anvendes til hjælp til velfærd for personer, der er tilmeldt folkeregisteret i Nordfyns kommune, og som i mindst et år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen i 1966 udgjorde Vigerslev Kommune.

Legatet kan bl.a. søges af:

  1. Ubemidlede og syge – såvel ældre som yngre – både enlige og ægtefæller, idet legatbestyrelsen fortrinsvis vil lægge vægt på den tilstedeværende trang og ønske om, at midlerne skal hjælpe de pågældende udover den offentlige hjælp, der kan opnås, og måske i tilfælde, hvor offentlig hjælp ikke kan opnås.
  2. Unge ubemidlede under uddannelse – såvel faglig uddannelse som enhver anden videregående uddannelse, idet bemærkes, at der i disse tilfælde ikke kræves tilmelding til folkeregisteret i Nordfyns Kommune, men blot at de pågældende i mindst et år har været bosat i det område, der inden kommunesammenlægningen i 1966 udgjorde Vigerslev Kommune.
  3. Ældreforsorgen i Vigerslev sogn, herunder til fest eller anden sammenkomst for de ældre samt som tilskud til De Ældres Udflugt, der arrangeres årligt for ældre i Vigerslev sogn.

Ansøgning skal ske på dette skema, som desuden udleveres ved henvendelse til Borgerservice, Nordfyns Kommune. 

Ansøgning samt kopi af årsopgørelse 2017, skal afleveres til Borgerservice, Søndergade 2, 5450 Otterup senest den 31. oktober 2018

Uddeling finder sted i december måned inden Jul.


Siden blev sidst opdateret 11.10.2018 af indholdsansvarlig SLG

Kontakt

Bibliotek & Borgerservice
Vestergade 24, 5400 Bogense
Søndergade 2, 5450 Otterup
Odensevej 8, 5471 Søndersø

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 10.00 - 16.00
Tirsdag: 10.00 - 16.00
Onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 10.00 - 16.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 14.00 - 17.00
Tirsdag: 10.00 - 17.00
Onsdag: 14.00 - 17:00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 14.00 - 17.00
1. lørdag i måneden: 10:00 - 13:00