Når vinteren kommer

I vinterperioden vil snerydning og saltning på Nordfyns Kommunes veje finde sted som angivet i det efterfølgende.

Glatførebekæmpelse

 • Der vil blive foretaget præventiv saltning på alle store veje alle ugens dage hele døgnet.
 • Saltningen udføres alle ugens dage på mindre veje og stier i tidsrummet fra kl. 5.00 til kl. 20.00.
 • Saltning på de mindste veje (C veje) foretages kun undtagelsesvist.

Snerydning

 • Snerydning udføres hele døgnet alle ugens dage på store veje.
 • Snerydning foretages alle ugens dage på mindre veje og stier i tidsrummet fra kl. 5.00 til kl. 20.00.
 • Der foretages ikke snerydning på de mindste veje i byområderne. Snerydning på de mindste veje på landet foretages kun undtagelsesvist.
 • Snerydning bliver prioriteret med de største og mest trafikerede veje først, og dermed må de mindste veje vente til sidst.

Grundejeres forpligtigelser i byer og bymæssig bebyggelse

 • Ejerne af ejendomme, der grænser op til offentlig vej eller sti, har pligt til at snerydde og salte / gruse ud for ejendommen.
 • Snerydning skal ske snarest muligt efter snefald og i færdselskrævende omfang, snebunker skal henlægges på det resterende areal på fortov eller vej, IKKE på cykelstien.

Grundejeres forpligtigelser på landet

 • Personer, der har vedligeholdelsespligten på private fællesveje, skal rydde vejene for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre.
 • Ejer af private veje har pligt til at snerydde og salte / gruse.

Glatførebekæmpelse

 • Skal udføres snarest muligt ved at bestrø færdselsarealet med grus, sand eller lignende. Tillige har grundejeren pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.
 • Det henstilles grundejeren at begrænse andre kemiske optøningsmidler end almindeligt salt / vejsalt ved glatførebekæmpelsen. Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.


Link til kort over A - B - C veje

Kort over A-B-C veje i Nordfyns Kommune

Kort over A-B-C veje i Bogense

Kort over A-B-C veje i Otterup

Kort over A-B-C veje i Søndersø

Kort over A-B-C veje i Veflinge og Morud

Siden blev sidst opdateret 30.04.2020 af indholdsansvarlig INHAA

Kontakt

Vej og Park
Materialegården
Nr. Esterbølle
Møllerled 60
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 84 87

Send os en almindelig e-mail

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 08.00 - 15.00
Tirsdag: 08.00 - 15.00
Onsdag: 08.00 - 15.00
Torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 11.00

Personlig henvendelse

Mandag: 08.00 - 15.00
Tirsdag 08.00 - 15.00
Onsdag: 08.00 - 15.00
Torsdag: 08:00 - 15.00
Fredag: 08.00 - 11.00