Værdigt liv med funktionsnedsættelse

Nordfyns Kommune har udarbejdet en Velfærdspolitik for voksen- og ældreområdet – gældende for alle voksne borgere i kommunen.

Fokusområde 3 i Velfærdspolitikken ”Et værdigt liv med funktionsnedsættelse” omhandler borgere med funktionsnedsættelser og lyder som følgende:

I Nordfyns Kommune understøtter personalet alle voksne til at genvinde deres selvhjulpenhed, selvstændighed og værdighed. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at yde støtte til at fastholde borgernes livskvalitet, også i et liv præget af fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
I Nordfyns Kommune respekterer vi borgerens ret til selv at definere det gode liv. Kommunen vil derfor imødekomme borgernes individualitet og vil yde en service af højt fagligt niveau, hvor borgeren oplever at være i centrum i skabelsen af sit eget gode liv.

I det sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde vil vi i samskabelse med borgeren og pårørende udarbejde et forløb efter borgerens behov, ønsker og ressourcer. Der vil sikres en gennemsigtighed, således at borgeren oplever den røde tråd i sit forløb, samt at borgeren med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse får en effektiv behandling, som er til gavn for vedkommende.

Længst muligt selv

At opretholde sin selvstændighed er en betydelig del af et værdigt liv og giver livskvalitet for borgeren, hvorfor Nordfyns Kommune understøtter princippet ’længst muligt selv’.

Derfor har kommunen fokus på fortsat at opretholde borgeres funktionsevne ved at understøtte hjælp til selvhjælp. Dette gøres på en værdig måde i samarbejde med borgeren igennem en ligeværdig dialog, der altid tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer.

Ydermere ønskes det at understøtte borgeren med funktionsnedsættelse i at skabe et selvstændigt liv gennem fastholdelse til det ordinære arbejdsmarked.

Ret til selvbestemmelse

I Nordfyns Kommune har alle ret til at træffe egne valg for deres liv og dagligdag, hvorfor kommunen ønsker at understøtte borgerens selvbestemmelse. Hvor der er forskellige problemstillinger ift. selvbestemmelse pga. givne funktionsnedsættelser mv., ønsker Nordfyns Kommune at skabe rum for pårørendes medinddragelse.

Et personale med indsigt

Nordfyns Kommune vil sikre at informationer og oplysninger er tilgængelige for alle borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, og at der ydes den optimale rådgivning, støtte, hjælp og vejledning til borgeren med fysisk/psykisk funktionsevne og deres pårørende. Vi vil sikre, at personalet har en bred indsigt i tilbudsviften, så vi er stand til at henvise til de tilbud, som matcher borgerens behov. En bred indsigt omhandler indblik i kommunale tilbud og ydelser, såvel som de tilbud og aktiviteter, der findes i foreningsmæssig regi.
Siden blev sidst opdateret 17.01.2020 af indholdsansvarlig SZIEGL

Kontakt

Sundhed og Rehabilitering
Myndighed Handicap og Psykiatri

Tlf.: 64 82 83 40
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00