Handicapprisen

Hvert andet år uddeler Handicaprådet en pris til en borger, forening, virksomhed, institution eller lign., som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere i kommunen i de forløbne år.

Hvem kan indstilles til handicapprisen?

  • Borgere med bopæl i Nordfyns Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere i kommunen i de forløbne år.
  • En handicappet borger, der på trods af et eller flere handicap har bevaret et aktivt liv, og som derfor, ved sit eksempel, bidrager med at hjælpe andre i samme situation.
  • Foreninger samt foreningens frivillige ledere, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner, som medvirker til ansættelse og beskæftigelse af personer med handicap.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende, butiksindehavere, institutioner samt andre steder, hvor der er offentlig adgang, som har medvirket til at skabe tilgængelighed for personer med handicap.
Hvem kan indstille?

  • Enhver borger i Nordfyns Kommune.

Indstillingen skal være skriftlig begrundet. Handicaprådet kan selv indstille kandidater til handicapprisen.

Hvornår kan man indstille?

  • Deadline for indstilling samt kriterier for tildeling offentliggøres i de lokale medier samt på Nordfyns Kommunes hjemmeside. Indstillingen fremsendes til Handicaprådet i Nordfyns Kommune.
Hvem udpeger årets prisvinder?

  • Handicaprådet beslutter på Handicaprådsmøde hvem, der skal tildeles årets handicappris.
Tidspunkt for uddeling af prisen?

  • Handicapprisen uddeles hvert andet år.
Markering af uddelingen?

  • Den lokale presse indkaldes. Der er offentlig adgang i forbindelse med tildelingen. Alle foreslåede og forslagsstillede inviteres ligeledes. Således vedtaget på Handicaprådsmøde den 25. marts 2019.

Siden blev sidst opdateret 13.11.2019