Demens

Når et menneske, familie og pårørende berøres af en demenssygdom, kan der opstå et behov for rådgivning og vejledning.

Nordfyns Kommune yder særlig hjælp og støtte til mennesker med demens og deres pårørende. Støtten kan ydes løbende i eget hjem og/eller under dagophold på aktivitetscentre, og tilpasses den demensramte og familiens behov.

Tilbuddet om hjemmebesøg er en specifik og målrettet forebyggende indsats overfor mennesker med demens.

Formålet er at skabe tryghed for mennesket med demens, gennem råd, vejledning og koordinering af den kommunale indsats.

Demenskoordinatoren i Nordfyns Kommune modtager fra Demensklinikken på OUH en kommunikationsrapport, hvis du har givet tilladelse hertil. Derefter vil du blive kontaktet af demenskoordinatoren med tilbud om et hjemmebesøg.

Der kan også med dit samtykke være rettet henvendelse fra egen læge, hjemmeplejen eller pårørende uden at en egentlig udredning af demenssygdommen har fundet sted.

Hvad kan samtalen dreje sig om?

Den kunne dreje sig om følgende emner: 

  • Dagligdagen
  • Problematikker der er opstået
  • Er der opstået særlige behov som følge af demenssygdommen?
  • Information om demenssygdommen
  • Samvær med andre
  • Fremtiden
  • Andet 

Det er dig, der bestemmer, hvad du ønsker, at vi skal tale om.


Læs mere her:

Siden blev sidst opdateret 14.07.2020 af indholdsansvarlig VRHODR

Kontakt

Demenskoordinatorerne

Tlf.: 29331073 / 23345718


Telefontider

Mandag: 08.30 - 09.30
Tirsdag: 13.00 - 14.00
Onsdag: 08.30 - 09.30
Torsdag: 08.30 - 09.30