Demens

Når et menneske, familie og pårørende berøres af en demenssygdom, kan der opstå et behov for rådgivning og vejledning.

Nordfyns Kommune yder særlig hjælp og støtte til mennesker med demens og deres pårørende. Støtten kan ydes løbende i borgerens eget hjem og/eller under dagophold på aktivitetscentre, og tilpasses den demensramte og familiens behov.

Tilbuddet om hjemmebesøg til demensramte er en specifik og målrettet forebyggende indsats overfor borgere med demens. 

Formålet er at skabe tryghed for den demensramte gennem råd, vejledning og koordinering af den kommunale indsats.

Demenskoordinatoren i Nordfyns Kommune modtager fra Demensklinikken på OUH en kommunikationsrapport, hvis du som demensramt har givet tilladelse hertil. Derefter vil du blive kontaktet af demenskoordinatoren med tilbud om et hjemmebesøg.

Der kan også med dit samtykke være rettet henvendelse fra egen læge, hjemmeplejen eller pårørende uden at en egentlig udredning af demenssygdommen har fundet sted.

Hvad kan samtalen dreje sig om?

Den kunne dreje sig om følgende emner: 

- Dagligdagen
- Problematikker der er opstået
- Er der opstået særlige behov som følge af demenssygdommen?
- Information om demenssygdommen
- Samvær med andre
- Fremtiden
- Andet 

Det er dig, der bestemmer, hvad du ønsker, at vi skal tale om.


Siden blev sidst opdateret 18.02.2019 af indholdsansvarlig LOJE

Kontakt

Demenskoordinatoren

Tlf.: 21599299
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 08.30 - 09.30
Tirsdag: 13.00 - 14.00
Onsdag: 08.30 - 09.30
Torsdag: 08.30 - 09.30