Kulturmidler

Der er ansøgningsfrist den 1. december, og derefter løbende, hvis ikke alle puljens midler uddeles i første runde. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du søger puljen af Kulturmidler

Formål

Formålet med puljen er at medvirke til, at der er et alsidigt, udviklende og spændende kulturliv i Nordfyns Kommune.

Hvad kan der søges til

Tilskud ydes til kulturelle aktiviteter / arrangementer. Ved kulturelle aktiviteter / arrangementer forstås begivenheder inden for forskellige genrer såsom musik, dans, teater, litteratur, billedkunst og lignende samt film og andre audiovisuelle medier. Der ydes primært tilskud til enkeltstående aktiviteter.

Hvem kan søge

 • Foreninger og grupper af personer
 • Institutioner 
 • Undtagelsesvis enkeltpersoner 

Kriterier for at opnå støtte

For at opnå støtte gælder det, at:

 • Der er offentlig adgang
 • Aktiviteten foregår inden for Nordfyns Kommunes grænse 
 • Aktiviteten har lokal forankring og interesse
 • Tilskuddet er en væsentlig forudsætning for, at aktiviteten bliver iværksat 
 • Et evt. økonomisk overskud går til afholdelse af nye kulturelle arrangementer, som er forhåndsgodkendt af Kultur- og Fritidsafdelingen
 • Aktiviteten/arrangementet markedsføres så bredt som muligt 
 • Det fremgår af annonceringen af aktiviteten/arrangementet, at det er støttet af Nordfyns Kommunes Kulturmidler og at kommunens logo indgår i aktivitetens/arrangementets PR-materiale
 • Der som udgangspunkt ydes en grad af egenbetaling* 

* har ansøger ikke økonomiske midler at bidrage med, kan frivillige arbejdstimer indgå i egenfinansieringen. Egenfinansieringen kan også bestå af en kombination af økonomiske midler og frivillige timer 

Der gives ikke støtte til:

 • Aktiviteter, der er afholdt før ansøgningsfristen 
 • Kommercielle aktiviteter 

Der gives som udgangspunkt ikke støtte til:

 • Inventar og rekvisitter 
 • Arrangementer, der støttes af Nordfyns Kommunes puljer inden for Kultur- og Fritidsområdet og §18 midler
 • Arrangementer der kan opnå støtte fra kommunens folkeoplysningsmidler
 • Lukkede aktiviteter (der for eksempel kræver medlemskab) 
 • Kommunale institutioner, der får et årligt driftstilskud af Nordfyns Kommune 

Prioritering

Der lægges vægt på, at så mange borgere som muligt får glæde af aktiviteten/arrangementet, der søges tilskud til. Derudover lægges der vægt på tiltag, der bidrager til en nyskabende kultur på Nordfyn samt arrangementer, der bidrager til et kulturliv for børn og unge.

Aktiviteter/arrangementer, der lever op til et eller flere af følgende (ikke-prioriterede) punkter, vil derfor blive prioriterede:
 • Kulturelle aktiviteter for en bred vifte af borgere i Nordfyns Kommune 
 • Kulturelle aktiviteter med et potentiale for nyskabelse i kulturlivet på Nordfyn 
 • Kulturelle aktiviteter for og med børn og unge
 • Kulturelle aktiviteter der beskæftiger sig med Nordfyns Kommunes kulturarv 

Hvordan søges der

For at komme i betragtning til puljen sendes en ansøgning tikultur-fritid@nordfynskommune.dk 

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

 • En beskrivelse af projektet
 • En begrundelse for projektet
 • Dato for afholdelse af aktiviteten
 • Budget (forventede indtægter og udgifter)
Ansøgningsfristen for arrangementer i det efterfølgende år er 1. december i det pågældende år. Ansøgningerne behandles på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets første møde i kalenderåret, hvorefter ansøgerne får besked. I tilfælde af uforbrugte midler kan puljens resterende midler søges løbende.

Udbetaling af støtte

For at få udbetalt støtte skal ansøger sende regnskab og dokumentation for afholdte udgifter til Kultur- og Fritid på mail: kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Dette skal ske senest en måned efter arrangementet er afholdt. I tilfælde af arrangementer afholdt i december, skal regnskab og dokumentation dog være indsendt inden udgangen af det pågældende kalenderår. Såfremt regnskabet ikke er indsendt rettidigt, bortfalder tilskudstilsagnet. Tilskudstilsagnet bortfalder også i tilfælde af, at arrangementet ikke afholdes i det år, hvortil støtten er tildelt.

Tilskuddet kan blive udbetalt inden aktiviteten afholdes mod dokumentation (for eksempel kontrakter). Dokumentation indsendes senest 14 dage før tilskuddet ønskes udbetalt.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kultur- og Fritid på ovenstående mail eller på tlf. 64 82 80 90


Godkendt i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2017.

Siden blev sidst opdateret 09.04.2019 af indholdsansvarlig IBKRIS

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00