Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2019

For at søge § 18 restpuljen til frivilligt socialt arbejde for 2019 skal det elektroniske ansøgningsskema herunder benyttes. Der kan løbende ansøges via det elektroniske ansøgningsskema dog er ansøgningsfristen tirsdag den 15. januar 2019.

OBS: Hvis du trykker Enter, indsendes formularen, også selvom du ikke er færdig. Brug i stedet tabulatortasten for hoppe til det næste felt.

Paragraf 18

Aktivitetstype
Hvilken type aktivitet søges der om tilskud til?

Projektet/aktiviteten
Foreningen
Kontakt evt. Frivilligcenter & Selvhjælp Nordfyn, Tlf. 6081 1215, som vil være behjælpelig med oprettelse/ fornyelse af CVR-nummer.
Kontaktperson
Hvis du angiver en e-mail adresse, sender vi en kvittering til dig.
Aktiviteten
Beskriv kort aktivitetens formål. Hvilke udfordringer arbejdes der med? Hvilken forandring skal aktiviteten medføre for målgruppen?
Beskriv kort og præcist de personer, der er omfattet af aktiviteten.
Frivillige og brugere
Tilskud
Modtog foreningen / organisationen / gruppen §18 tilskud sidste år?

Bilag
Vedlæg budget. Beskriv centrale delaktiviteter og forventede udgifter til aktiviteterne.
Vedlæg foreningens årsregnskab (årsresultat og egenkapital) ved ansøgningstidspunktet. Hvis der er tale om et netværk eller en nystartet forening, skal evt. regnskab kun vedlægges, hvis et sådan foreligger.
Siden blev sidst opdateret 13.11.2018 af indholdsansvarlig FLL

Kontakt

Chefkonsulent på sundhedsområdet
Flemming Lassen

Tlf.: 6482 8329


Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00