Alternativ benyttelse af baneanlæg

  1. Ansøgning om alternativ anvendelse af baneanlæg fremsendes til den forening, som er den primære bruger.
  2. Det er foreningen, som træffer den endelige beslutning om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.
  3. Det påhviler foreningen at sørge for eventuel reetablering af baneanlægget.
  4. Det påhviler foreningen at afholde udgiften til reetablering af baneanlægget.
  5. Det påhviler foreningen at sørge for alternative træningsmuligheder i reetableringsperioden.
  6. Det er Teknik og Miljø i Nordfyns Kommune, som træffer afgørelse om, hvorvidt banerne skal reetableres efter den alternative benyttelse.
  7. Det er Teknik og Miljø i Nordfyns Kommune, som foretager den endelige godkendelse af en eventuel reetablering.
Siden blev sidst opdateret 30.06.2015 af indholdsansvarlig PIANDE

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00