Frit skole- og afdelingsvalg

På denne side finder du information om Frit skole- og afdelingsvalg i Nordfyns Kommune

Der er 6 distriktsskoler i Nordfyns Kommune og det er din bopælsadresse der bestemmer hvilket distrikt du hører til.

Frit skolevalg er:

  • Hvis du ønsker at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan du frit vælge en skole der ligger udenfor dit skoledistrikt
  • Hvis du vælger at dit barn skal gå i en skole i en anden kommune

Frit afdelingsvalg ved skolestart i O. klasse
Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i forbindelse med indskrivningen til 0. klasse på distriktsskolen, er mulighed for valg af afdeling.

Du skal skrive afdelingsønsket i ”Bemærkningsfeltet”.

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende kriterier for optagelse af børn i en anden skolen end distriktsskolen:

  • Ingen skole må optage elever i klasser med elevtal på 25 eller derover, hvis eleven er bosiddende uden for skoledistriktet - Grænsen for de 25 elever pr. klasse er fastsat af hensyn til, at der skal være plads til optagelse af tilflyttende elever i distriktet, i løbet af skoleåret.

  • Elever bosiddende i Nordfyns Kommune, optages før elever bosiddende i andre kommuner.

  • Elever i skoledistriktet går forud for elever udenfor distriktet

  • Søskende til elever på skolen har fortrinsret

  • I tilfælde af ligestillede foretages lodtrækning.

Ved optagelse på anden skole end distriktsskolen skal I selv sørge for transporten.

Optagelse af elever sker normalt pr. 1. august

Skolelederen træffer beslutning om optagelse efter ovenstående kriterier og der må ikke indgå andre elementer i vurderingen – f.eks. pædagogiske.

Klager over beslutninger kan, inden 4 uger sendes til Skole- og Dagtilbudschefen.

Skole- og Dagtilbudschefen kan i særlige tilfælde dispensere fra kriterierne.

Siden blev sidst opdateret 14.10.2019 af indholdsansvarlig CS

Kontakt

Skole og Dagtilbud
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 79
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00