Børn og unge med handicap

Nordfyns Kommune har et ønske om at yde en særlig indsats for borgere med svære forudsætninger og livsbetingelser.

Intensionen om at skabe rammer for et godt hverdagsliv til alle borgere danner sammen med Nordfyns kommunes handicappolitik og børn og ungepolitik grundlag for Handicapafdelingens arbejde med børn og unge med handicap og deres familier.

Du kan læse mere om Nordfyns Kommunes tilbud til handicappede børn og unge på disse sider.

Handicapafdelingen for Børn og Unge

Handicapafdelingen for Børn og Unge består af socialrådgivere, der i hverdagen har tæt kontakt og samarbejde med ergoterapeuter, tale-/hørekonsulenter og psykologer.

Indsatsen skal være med til at sikre, at familier med børn og unge med handicap får et liv så tæt på det normale som muligt, samtidig med at den skal fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med familien og ud fra familiens behov og forudsætninger.

Vi arbejder ud fra værdierne:

  • Ordentlighed
  • Troværdighed
  • Åbenhed
  • Synlighed
Siden blev sidst opdateret 29.09.2020 af indholdsansvarlig MAKO

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00