Spørgsmål og svar

Projekt Bogense Kystdiger

Hvorfor sættes projektet i gang nu?

Nordfyns Kommune har konstateret at diget flere steder oftere er udsat for påvirkninger fra havet. At blive ved med at reparere er ikke gangbar på den lange bane. Vi ved at fremtidens belastninger med ændret vejr og vandstand bliver anderledes end de er i dag.  Derfor vurderer vi at det nu er tid at få lavet en tilbundsgående vurdering af digernes tilstand og en ny plan for sikring af byen, så den modsvarer fremtidige vejrscenarier og den forventede udvikling af byen. Større værdier forudsætter højere niveau af sikkerhed.

Er byen i fare for oversvømmelse nu?

Det er vores vurdering at digerne er tilstrækkelige til de forventede påvirkninger i en kortere årrække endnu. Vi holder øje med de udsatte punkter, men ingen ejendomme vurderes at være i fare i den periode arbejderne forventes at stå på.

Kan de nuværende diger ikke bare forhøjes?

Jo. Nogle steder. Andre steder vil det ikke være muligt eller tilstrækkeligt.

Forskellige strækninger af digerne har forskellige udfordringer. Nogle steder eroderer havet kysten. Her har der tidligere været forskellige former for kystsikring foran digerne. Denne praksis er ikke længere lovlig, og der skal derfor gøres noget andet.

Andre steder har digerne en uhensigtsmæssig udformning i forhold til vedligeholdelse og brug af diget til andre formål. En ændring af digernes udformning vil dels give en bedre sikring og dels en lettere vedligeholdelse og som sidegevinst eventuelt åbne for anden brug af digerne.

Har det betydning for værdien af min bolig?

Ejendomsmarkedet vil med de historier, som løbende dukker op i medierne, have større fokus på om boligen er udsat for skybrud eller stormflod. En opdateret sikring vil influere positivt på dit fremtidige hussalg.

Siden blev sidst opdateret 07.02.2020 af indholdsansvarlig NIKHJ

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00