Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Klimavision - send os din idé

Nordfyns Kommune arbejder aktivt med indsatser der skal tilpasse vores hjem, samfund og omgivelser til de klimaskabte ændringer, vi alle kommer til at opleve fremover.

Nordfyns Kommune vil være ansvarsfuld, handle med omtanke og overblik for at skabe helhedsorienterede og robuste løsninger på klimaudfordringerne.

Løsningerne skal involvere både borgere, erhvervslivet, interesseorganisationer, Vandcenter Syd og nabokommuner, for alle bærer et fælles ansvar for at sikre vores ejendom og omgivelser mod oversvømmelser.

Klimatilpasningsløsningerne skal tage hensyn til både mennesker, naturen og miljøet. Samtidigt skal løsningerne medvirke til kommunens udvikling, have et fornuftigt forhold mellem omkostninger og gavn og helst give merværdi for kommunens borgere og erhvervsliv.

Kommunen ønsker at medvirke til, at også innovative og alternative klimatilpasningsløsninger kan bringes i spil, for at sikre os alle mod den stigende påvirkning fra skybrud og stormflod.

Nordfyns Kommune skal også fremadrettet være en attraktiv kommune for borgere og erhvervsliv, hvor klimatilpasning ikke er en byrde, men en gevinst, som alle føler fælles ansvar for og medejerskab af.

Klimavision

På baggrund af ovenstående har politikerne i Nordfyns Kommune vedtaget en klimavision med nogle ambitiøse mål.

Nordfyns Kommune skal som virksomhed være klimaneutrale i 2030 og som geografisk område reducere CO2- udledningen med minimum 70%, og har ambition om at nå mest muligt over 70 % i 2030.

Læs Nordfyns Kommunes klimavision herunder.

Bemærk: Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt drift@nordfynskommune.dk .

Nordfyns Kommunes Klimavision

Klimakoordinator

Lene Høxbro Larsen