Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Dialogmøde på Nordfyns Gymnasium

Den 25. maj besøgte Nordfyns Kommune 2.G på Nordfyns Gymnasium. Eleverne brugte et par timer på at drømme med os - og fortælle om deres ønsker for fremtidens Nordfyn.

Resultaterne fra mødet

Som opsamling på hvert dialogmøde, erhvervsventen og shelterturen laver vi en 'ordsky'.

Ordskyen indeholder alle de ord, som borgere, foreninger og erhvervsliv har brugt til at beskrive drømmene for fremtidens Nordfyn.

De ord, der er sagt flest gange, bliver mest fremtrædende.

Ordskyerne danner, sammen med tegninger og billeder, input til den nye vision.

Tak til alle I kreative og visionære unge mennesker for at bidrage til den nye vision for Nordfyn.