Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sådan brevstemmer du til Kommunal- og Regionsrådsvalget

Der er valg til Kommunalbestyrelser og Regionsråd tirsdag den 16. november 2021. Du kan fra og med den 5. oktober afgive din brevstemme i enhver kommune her i landet. Sidste frist for at brevstemme er fredag den 12. november.

I Nordfyns Kommune foregår brevstemmeafgivningen på Bibliotek & Borgerservice i Bogense, Otterup og Søndersø, på følgende adresser:

Bibliotek & Borgerservice
Vestergade 24
5400 Bogense

Bibliotek & Borgerservice
Søndergade 2
5450 Otterup

Bibliotek & Borgerservice
Odensevej 8
5471 Søndersø.

Der kan brevstemmes uden tidsbestilling i disse betjente åbningstider:

  • Mandag kl. 10.00 - 16.00
  • Tirsdag kl. 13.00 – 16.00 i Bogense og Otterup
  • Onsdag kl. 13.00 - 16.00 i Otterup og Søndersø
  • Torsdag kl. 10.00 - 17.00
  • Fredag kl. 13.00 - 16.00.


I forbindelse med brevstemmeafgivning holdes der ekstraordinært åbent:

  • Lørdag den 30. oktober kl. 10.00 – 13.00
  • Lørdag den 6. november kl. 10.00 – 13.00
  • Fredag den 12. november, kl. 9.00 – 17.00 i Otterup og kl. 13.00 – 16.00 i Bogense og Søndersø.


Det vil desuden være muligt at bestille tid til brevstemmeafgivning – se hvornår og bestil tiden på www.nordfynsbib.dk. HUSK at legitimation (sygesikringsbevis, kørekort, pas eller lignende) skal medbringes.

Tilgængelighed og hjælpemidler

På Bibliotek og Borgerservice i Otterup er der et hæve/sænkebord til rådighed for kørestolsbrugere. Der er ligeledes en CCTV (Closed Circuit Television), der kan hjælpe personer med nedsat syn med at forstørre stemmesedlen, og der kan tillige ændres kontrast og lysstyrke. Det forudsættes, at du selv kan betjene CCTV’en.

På alle 3 brevstemmesteder er der desuden hjælpemidler i form af en lup, en LED-lampe og en sort filtpen til rådighed for borgere med nedsat syn.

Overførsel til andet afstemningssted på grund af handicap eller nedsat førlighed

Hvis du ikke forinden har brevstemt, afgiver du din stemme på valgdagen tirsdag den 16. november 2021.

Borgere, der på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at afgive stemme på valgdagen på et andet afstemningssted, end det borgeren er tilknyttet, kan ansøge om overførsel, for eksempel til Valgstedet Sletten Skole, afdeling Nordvest i Otterup.

Ansøgning indgives til kommunen herom tidligst tirsdag den 19. oktober og senest kl. 12.00 mandag den 8. november 2021. Ansøgningsskema kan rekvireres ved kontakt til Borgerservice.

På valgstedet Sletten Skole, afdeling Nordvest i Otterup er der et hæve/sænkebord til rådighed for kørestolsbrugere, og et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television) til borgere med nedsat syn. Desuden er der – som på alle øvrige valgsteder - en sort filtpen, en lup og en LED-lampe til rådighed for borgere med nedsat syn.

Du kan læse mere om valget på www.nordfynskommune.dk/kommunalvalg2021 og om tidsbestilling på www.nordfynsbib.dk.