Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyns og Varde kommuner modtager millionbevilling til at fremme kreativiteten hos skolebørn

Nordfyns Kommune har sammen med Varde Kommune modtaget godt 1 million kr. til at styrke børns engagement i de kreative fag. Som et hovedelement i samarbejdet vil der allerede fra efteråret blive etableret "kreative øvecontainere" i begge kommuner.

Bevillingen kommer fra Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, nærmere bestemt fra puljen "Grib engagementet - modelforsøg i kommuner".

    Det er Nordfyns og Varde Kommuner, der i samarbejde har søgt om midler til forsøget. Konkret vil pengene blive brugt til at etablere "kreative containere", hvor børn kan arbejde, lege, skabe og eksperimentere med deres musik og kunst - før, i og efter skoletid.

    Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund er begejstret over bevillingen og venter sig meget af projektet.

    - Sikke en dejlig nyhed for Nordfyn og alle vores skolebørn. De kreative og musiske fag er vigtige for børns udvikling, både på den korte og lange bane. Med det her initiativ får vi ekstra gode muligheder for at tage netop det aspekt med ind i undervisningen, siger Anja Lund.

 

Syddansk Musikkonservatorium også inddraget

 

I Nordfyns Kommune vil arbejdet være forankret hos Nordfyns Musikskole i samarbejde med Søndersøskolen. Allerede i efteråret bliver de fire containere/øverum sat op, sog de kan bruges i skoleundervisningen, musikskoleundervisningen og som øvefacilitet.

    Sideløbende kommer begge kommuner til at samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium om at udvikle pædagogiske tilgange til musikken i krydsfeltet mellem skole og musikskole. Her vil børnenes adgang til musikinstrumenter, fysiske rum og faciliteter stå i centrum.

    Også hos musikskoleleder Lars Konrad Mortensen er der stor glæde over, at ansøgningen har båret frugt.

    - Bevillingen skaber selvsagt ekstra travlhed for at blive klar så hurtigt som muligt, da vi skal være klar i løbet af efteråret. Men det er et arbejde, vi tager på os med glæde, fordi vi kan se rigtig mange muligheder og perspektiver i det her projekt, siger Lars Konrad Mortensen.

 

Læs mere om puljen og de støttede projekter

Kontaktinformation

Anja Lund Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget, tlf. +45 21 59 84 16

Lars Konrad Mortensen, musikskoleleder, tlf. +45 21 37 04 59