Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyns Kommune: Startskud for nyt klimaråd

Arbejdet i Nordfyns Kommunes nye klimaråd er nu officielt sat på skinner. Det skete med et kick-off-møde tirsdag, hvor klimarådet blandt andet satte fokus på klimaindsatsen i europæisk perspektiv og samspillet mellem forskellige typer energikilder.

klima12.jpg

Fremover skal udvalgte klima-og energiaktører fra erhvervs-og forsyningsvirksomheder, landdistriktsråd, forskningsinstitutioner, politikere, borgere og kommunens administration mødes i et nyoprettet klimaråd. Rådet er nedsat af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune og skal forstærke samarbejdet mellem kommune, erhvervsliv og borgere.

    Ud over formand Anders Thingholm (K) tæller rådet 25 medlemmer, der tirsdag eftermiddag var samlet for første gang. Klimarådets formand udtrykte stor glæde over, at det er lykkes at samle et meget kompetent og bredt funderet klimaråd.

    - Det er et meget stærkt klimaråd, vi har fået sammensat. Der har været stor opbakning hele vejen rundt, og det giver tro på, at vi sammen kan sætte endnu mere gang i den grønne omstilling på Nordfyn, sagde Anders Thingholm i sin optakt til mødet.

   Fra kommunalbestyrelsesmedlem Brian Lebæk (A) kom der en opfordring til, at klimarådet i sin arbejdsform går efter helhedsløsninger.

    - Vi opnår mere ved at se klimaudfordringerne i sammenhæng. Jeg tror, at vi med den store viden, der er repræsenteret i klimarådet, har gode muligheder for at finde helhedsløsninger, hvor vi også trækker på ny teknologi, sagde Brian Lebæk. 

 

Opbakning fra lokale virksomheder

Blandt de lokale virksomheder, som er trådt ind i klimarådet, er Søndersø-virksomheden Scandrums, der arbejder med bæredygtige emballageløsninger. Adm. direktør og ejer Henrik Fagerberg siger:

    - Hos Scandrums har vi fokus på at fremme den cirkulære økonomi og dermed reducere klimapåvirkninger fra emballage og processer. Det har altid og er stadig en del af vores DNA, og er en integreret del af vores forretningsmodel. Derfor er det helt oplagt for os at være med i Klimarådet. Ud over et stærkt netværk, så glæder det mig, at vi dels bliver klogere, men også er med til at skubbe Nordfyn i den rigtige retning, også klimamæssigt. 

    weiss.png
    gymnasieelever.png
    panel.png

Kontaktinformation

Anders Thingholm, formand for Klimarådet og Teknik- og Miljøudvalget, tlf. +45 21 15 30 82

Brian Lebæk, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf. 24 68 73 36

Henrik Boesen, direktør Teknik, Erhverv og Kultur, tlf. +45 40 76 43 64

Else Marie Kristiansen, klimakoordinator, tlf. +45 29 66 45 20