Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Nordfyn: El-biler vinder frem hos Vej og Park

Kommunale el-biler vil snart ikke længere et særsyn på de nordfynske veje. Ud over to el-ladbiler, der tidligere er indkøbt til Nordfyns Kommunes afdeling for Vej og Park, har kommunen nu også erhvervet sine første to el-varebiler.

Borgmester Morten Andersen og formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm. Øvrige personer på foto: medarbejdere fra  Vej og Park samt Hjælpemiddeldepotet.
Borgmester Morten Andersen og formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm. Øvrige personer på foto: medarbejdere fra Vej og Park samt Hjælpemiddeldepotet.

Den gradvise overgang til eldrevne kommunekøretøjer betyder, at der også er opsat den første kommunale ladestander, som er forbeholdt kommunens el-køretøjer. El-varebilerne vil blive brugt til transportopgaver omkring kommunens vejtilsyn og hjælpemiddeldepot, som begge er placeret i Vej og Park. Borgmester Morten Andersen siger:

    - Som kommune ønsker vi at gå foran med det gode eksempel og på den måde bidrage til mere klimavenlige løsninger. Både valget af biltyper, men også den måde, man bruger bilerne på, er afgørende for klimaaftrykket.
    Satsningen på eldrevne kørertøjer er resultatet af en strategi, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2017. Omstillingen af kommunens bilpark skal nedbringe kommunens CO2 udledning og dermed bidrage til målet om, at kommunen som virksomhed skal være CO2-neutral senest i år 2030.

    Ifølge Anders Thingholm, formand for Teknik og Miljøudvalget, er indkøbet af elbiler helt i tråd med den grønne omstilling. Han siger:

    - Der bliver kørt mange kilometer om året i kommunens biler. Lige nu har vi flere biler, der står for udskiftning, så det er en kærkommen mulighed for at få afprøvet elbilerne og på den måde få et erfaringsgrundlag på konkrete opgaver, til et større indkøb af elbiler.

Også blandt medarbejderne i Vej og Park er store forventninger til de nye køretøjer.

    - Jeg er glad over, men også lidt spændt på, at skulle sidde bag rettet i en kommunal elbil. Jeg forventer at kunne løse de samme opgaver, da elbilernes rækkevidde stemmer overens med mit kørselsmønster. Som vejtilsyn kører jeg rigtig mange kilometer om året, og med overgangen til elbil kan jeg yde mit bidrag til at nedbring CO2-udledningen, fortæller specialarbejder Carsten B. Hansen fra Park og Vej.

    Inden årets udgang vil el-biler også gøre deres indtog i kommunens sygepleje - i første omgang med to elbiler. Af samme grund bliver der også snart sat en ladestander op ved Plejecenter Vesterbo i Søndersø. I de kommende år vil kommunens øvrige vognpark efterhånden også blive erstattet med eldrevne køretøjer, hvor det er muligt.

   Man kan genkende kommunens elbiler på, at de alle er hvide, og at alle bilerne bærer et grønt "E" i vognnummereringen.

Kontaktinformation

Morten Andersen, borgmester, tlf.: 40 40 24 47

Anders Thingholm, formand for Teknik- og Miljøudvalget, tlf.: 21 15 30 82

Inge Haakonsdatter, leder af Vej og Park, tlf.: 64 82 84 84