Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kommunalbestyrelsesmøde den 29. juni

Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 18.00 holder Kommunalbestyrelsen for Nordfyns Kommune møde på Bogense Rådhus.

På grund af COVID-19 situationen vil borgerne ikke kunne være fysisk til stede under mødet, men der er mulighed for at følge mødet elektronisk.


Følgende punkter er til behandling på mødet:

 1. Udpegning af næstformand af Valgbestyrelse til kommunale valg
 2. Revisionsberetning nr. 24 – revision af regnskabsåret 2020
 3. Beredskab Fyn – Risikobaseret Dimensionering 2021
 4. Planlægning – Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og Lokalplan nr. 2021-4, Rekreativt område i Særslev
 5. Planlægning – Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 og Lokalplan nr. 2021-2, Kristianslundsvej 1 i Bogense
 6. Planlægning – Ændring af høring for tillæg til Kommuneplan nr. 12 vedrørende lavbundsarealer
 7. Forslag om ny betalingsmodel for medlemskab i Seniorhuse
 8. Erhvervsfremme – Procesplan for udarbejdelse af ny Vækststrategi for Nordfyns Kommune
 9. Revision af styrelsesvedtægterne for skolevæsenet
 10. Deltagelse i partnerskabet omkring ABC Mental Sundhed
 11. Orientering
 12. Planlægning – orientering om endelig godkendelse af lokalplan 2021-1 Fionaparken
 13. Planlægning – Orientering om at forslag til Lokalplan 2021-3, Boligområde ved Jydby, Otterup er udsendt i offentlig høring
 14. LUKKET – Evt. salg af ejendom
 15. LUKKET – Orientering
 16. LUKKET – Orientering fra udvalgene
 17. Godkendelse af beslutningsprotokol

Dagsorden og referatet fra mødet kan ses på kommunens hjemmeside. Dagsorden er tilgængelig på hjemmesiden fredag den 25. juni ca. kl. 14.00.