Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Invitation: Informationsmøde om måling af næringsstoffer i nordfynske vandløb

Nordfyns Kommune holder informationsmøde om Syddansk Universitets målinger af næringsstoffer i vandløbene Nordre og Søndre Landkanal og deres tilløb.

Syddansk Universitet måler mængden af næringsstoffer og afstrømningen i vandløbene over en længere periode. Disse tal bliver normalt modelleret, men rigtige målinger kan give os en bedre viden om næringsstoffernes veje i dette konkrete opland - viden der kan hjælpe os med at målrette vores indsats for vandløbene og Odense Fjord.

Universitetet har brug for din hjælp til at indsamle vandprøver fra vandløbene, både som lodsejer og som prøvetager - jo flere prøver jo bedre. Hvis du har lyst, har du derfor mulighed for at deltage aktivt i projektet, både som lodsejer med jord langs vandløbene og som prøvetager.

Tidspunkt

Informationsmødet finder sted på Otterup Rådhus tirsdag den 29. november 2022 kl. 16.00-17.00. Der er kaffe og kage til arrangementet.

Dagsorden

  1. Velkomst v. Marianne Kristiansen, oplandskonsulent i Velas & projektleder på vådområder Michala Thomassen fra Nordfyns Kommune.
  2. Introduktion til projektet v. lektor Theis Kragh, Syddansk Universitet
  3. Information om prøvetagning v. Theis
  4. Afrunding af mødet v. Marianne.

Tilmelding

Tilmeld dig til Marianne Kristiansen senest torsdag den 24. november på tlf. 30 58 00 24 eller på mail makr@velas.dk af hensyn til forplejningen.


Vel mødt på Rådhuset, vi glæder os til at se dig!

 Kortudsnit, hvor vandløbene Nord Landkanal og Søndre Landkanal er vist med en blå streg (incl. tilløb). Rørlagte strækninger er vist med orange streg.
Kortudsnit, hvor vandløbene Nord Landkanal og Søndre Landkanal er vist med en blå streg (incl. tilløb). Rørlagte strækninger er vist med orange streg.