Nordfyns Kommune logo, til forsiden

SOSU assistent

Hos os er fagligheden i fokus, og vi går op i at skabe et miljø, hvor du kan dyrke forskellige sider af din faglighed.

Hverdagen som SOSU assistent hos os er meget alsidig, og du vil sjældent opleve, at to dage er ens. Som assitent i Nordfyns Kommune, vil du både have den tætte relation til borgerne, men vil også have en meget vigtig rolle i det koordinerende arbejde, der hos borgerne. Du vil være sparringspartner for kolleger fra egen og andre faggrupper samt med borgere og deres pårørende.

Med din høje faglighed og dit overblik, er du med til at skabe en konkret forskel i borgernes liv.

"Jeg elsker udfordringerne, der er i vores arbejde, og synes det giver mig utrolig meget læring. Det er ikke det samme hver dag, når du møder på arbejde, og der er altid noget nyt"

Steffanie, SOSU assistent Vesterbo Plejehjem

Bliv en del af et tværfagligt fællesskab

Som SOSU assistent hos os, kommer du til at samarbejde med mange forskellige faggrupper hver dag, fordi vi løser opgaverne bedst, når vi arbejder på tværs af praksisfællesskaber.

Hos os er udvikling af faglighed i fokus, og vi arbejder hele tiden med at styrke den, ved at skabe både mono- og tværfaglige rum, som muliggør udvikling og styrkelse af dine kompetencer.

Vi arbejder rehabiliterende

Den rehabiliterende tilgang er et af hjørnestenene i vores samarbejde med borgerne. Vores kerneopgave er defineret som:

 ”Vi fremmer den enkeltes muligheder for at leve et selvstændigt liv”

I definitionen ligger der den betydning, at vi skal støtte borgerne til at bevare eller genvinde funktionsevne, idet vi er af den overbevisning, at borgeren vil opleve stor livskvalitet ved at kunne varetage sit liv så selvstændigt som muligt.

Derfor er det vores opgave, at fremme dette arbejde med borgerne, og her i Nordfyns Kommune sætter vi en ære at støtte borgerne i at leve et så værdigt og selvstændigt liv som muligt.

Som SOSU assistent vil din rolle være at støtte borgerne i dette samtidig med, at de understøttes der, hvor funktionsnedsættelser kræver det.