Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Opkrævning

Er du tilmeldt Digital Post, vil du modtage post fra Nordfyns Kommune i E-Boks. Derfor er det vigtigt at tjekke din E-Boks.

For at undgå gæld til det offentlige er det en god ide at blive tilmeldt betalingsservice. Du kan tilmelde dig betalingsservice via netbank eller ved at henvende dig i dit pengeinstitut. Betaling af regninger fra Nordfyns Kommune skal foretages via netbank, i bank eller på posthus.

Hvis du ikke er i stand til at betale dine regninger til kommunen, kan du kontakte Nordfyns Kommune på 64828282 og spørge efter Opkrævningen. I Opkrævningen kan du forespørge om muligheden for en eventuel henstand eller en afdragsordning.

Opkrævningen ser blandt andet på:

  1. Hvor meget du skylder til Nordfyns Kommune

  2. Afviklingsperiodens længde i forhold til restancen

  3. Om du tidligere har haft en afdragsordning og hvordan den er blevet afviklet

  4. Om du har anden gæld.

Hvis du reelt har mulighed for at betale her og nu, kan du som udgangspunkt ikke få henstand eller en afdragsordning.

Ved manglende betaling eller henvendelse på en rykkerskrivelse, bliver restancen uden yderligere varsel oversendt til inddrivelse hos SKAT/Gældsstyrelsen, som kan foretage lønindeholdelse, modregne i overskydende skat m.m. Der er andre vilkår vedrørende Ejendomsskat og Renovation.

Ejendomsskat og renovation

Der gives i princippet ikke henstand eller afdragsordning ved betaling af ejendomsskat og renovation.
Ejendomsskat forfalder til betaling den 1. marts for perioden 1.1. – 30.6. og 1. september for perioden 1.7. – 31.12. 

Renovation forfalder til betaling den 1. marts for perioden 1.1. - 30.6. og 1. september for perioden 1.7. - 31.12.Sidste frist for betaling af ejendomsskat og renovation for 1. halvår er den 15. marts og den 15. september for 2. halvår.

Ejendomsskattebilletten bliver udsendt hvert år i februar måned. Er du tilmeldt digital post, bliver ejendomsskattebillet og betalingsinformation sendt til din E-Boks. 

Hvis du er tilmeldt betalingsservice, vil betalingsinformation ikke blive udsendt. Dette gælder ligeledes for renovation. Det vil derimod fremgå af din betalingsoversigt måneden før forfald, hvilket beløb der vil blive trukket på din konto og hvad det vedrører.

Er du ikke tilmeldt digital post eller betalingsservice, udsendes ejendomsskattebilletten og betalingsinformation pr. brev.

Hvis du ikke betaler - specielt for fortrinsberettigede krav – ejendomsskat, renovation m.m.

Ved for sen betaling af ejendomsskat vil der blive tillagt renter med 0,4% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
Fra 2. februar 2017 forestår Nordfyns Kommune inddrivelsen af ejendomsskatterestancer, renovation og andre fortrinsberettigede krav.

Ved restancer vil der blive fremsendt 1 rykker med tillagt gebyr 250,00 kr. pr. skrivelse. Bliver rykker ikke betalt, fremsendes varsling om udlæg med gebyr på 250,00 kr. Herefter vil der ske underretning til skyldner (tilsigelse), som pålægges retsafgift 300 kr. og underretningsgebyr 450 kr. og efterfølgende foretages der udlæg i ejendommen, for senere at overgive sagen til advokat med henblik på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere udgifter for dig til advokatomkostninger.

Når der er foretaget udlæg i ejendommen, gives der ikke henstand eller indgås afdragsordning vedr. betaling af ejendomsskatter, renovation og øvrige fortrinsberettigede krav.

Gebyr og renter

Hvis du ikke betaler din regning til det offentlige til tiden, vil du blive opkrævet gebyrer og evt. renter.

Gebyrer:

Rykker for restancer, uanset restancens størrelse koster kr. 250,00. Taksten er fastsat af kommunalbestyrelsen i henhold til Lov om gebyrer og morarenter (Gebyrloven) vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner.

Renter:

På nogle restancer – restancer med udpantningsret – kan der opkræves rente med 1% pr. påbegyndt måned.

Modregning hos Skat

Hvis du har penge til gode hos Skat – f.eks. overskydende skat, og du samtidig har ubetalte regninger hos Nordfyns Kommune, så kan beløbet blive brugt til at dække dine udeståender.

Uanset indgåede afdragsordninger vil der blive modregnet i udbetalinger fra kommunen og staten. F.eks. overskydende skat, moms, og børne-unge ydelsen.

Hvis du er i restance vedrørende betaling for pasning af børn, kan Skat tilbageholde din børne-unge ydelse. Skat tilbageholder ydelsen, indtil du ikke længere har restance til pasning.

Hvis du har spørgsmål til den gæld, der er blevet modregnet, skal du kontakte SKAT/Gældsstyrelsen på tlf. 70 15 73 04. Hvis du modtager kontanthjælp, kan der modregnes til løbende opkrævning af børnepasning i kontanthjælpen.

 

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus, Østergade 23
5400 Bogense

Mandag

9.00 - 15.00

Tirsdag

9.00 - 15.00

Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00