Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Budget 2019

Den 4. oktober 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2019.

Effektiv drift af kerneopgaverne, et fortsat højt niveau på bygge- og anlægsinvesteringerne og målrettede investeringer på blandet andet skole- og fritidsområdet. Det er igen i år blot nogle af hovedoverskrifterne i Nordfyns Kommunes budget, hvor Vision 2021 også fortsat har sæt sit tydelige præg. Gennem et aktivt medborgerskab og samarbejde mellem kommunen og de forskellige fællesskaber rundt omkring i kommunen, udvikles velfærden i de kommende år. Det betyder, at der i budgettet fortsat fokuseres på politiske initiativer, hvor prioriteringerne er til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv, og hvor initiativerne også er til gavn for den kommunale økonomi.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik har også været omdrejningspunkt for budgetlægningen for de kommende 4 år, hvor fokus har været på at sikre, at måltallet for den ordinære drift med et overskud på 85 millioner kroner og målet om et anlægsniveau på 75 mio. kr. efterleveres. Med den langsigtede økonomiske planlægning sikres det, at der er fokus på vækst og udvikling af Nordfyns Kommune, hvor de overordnede hovedtal for budgettet i 2019 er som følgende:

  • et overskud af den ordinære drift på 100 mio. kr.

  • anlægsinvesteringer på 73 mio. kr.

  • afdrag på gæld på 16 mio. kr.

  • styrkelse af likviditeten med 4 mio. kr.

I 2019 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1,8 milliarder kroner, hvor størstedelen af udgifterne kan henføres til:

  • Børn- og ungeområdet (Børne- og Ungeudvalget)

  • Voksen- og ældreområdet (Social- og Sundhedsudvalget)

  • Beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkedsudvalget)

  • Sundhedsområder (Social- og Sundhedsudvalget)

Fordelingen af de samlede udgifter mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

Budgetaftalen for 2019 betyder endvidere, at fremtidige anlægsinvesteringer i Nordfyns Kommune fortsat er prioriteret højt. Over de næste 4 år er der afsat 303 millioner kroner til anlægsinvesteringer, hvoraf de 73 millioner kroner er prioriteret i 2019. 

Fordeling af anlægsbudgettet på 73 millioner kroner i 2019 mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsområdet anvendes der i 2019 16 millioner kroner, hvoraf 8 millioner kroner er prioriteret til haller og fritidsområder og tilsvarende 8 millioner kroner til renovering og udvikling af by- og landområderne.

14 millioner kroner bliver i 2019 anvendt på områderne inden for Børn og Unge, hvor størstedelen anvendes til modernisering af skoler og daginstitutioner. Over de næste 4 år investeres der 50 millioner kroner i modernisering af skoler og daginstitutioner samt 4 millioner kroner til fornyelse af legepladser og -redskaber.

På Teknik- og Miljøudvalgets område anvendes der i 2019 15 millioner kroner i fremtidige anlægsinvesteringer, hvoraf 3 millioner kroner anvendes til etablering af rekreative områder, ligesom der er prioriteret 7 mio. kr. til renovering af fortove, stier og stiforbindelser.

På Økonomiudvalgets område er der i 2019 prioriteret 20 mio. kr. til henholdsvis byggemodning i Otterup samt 10 mio. kr. afsat i en jordforsyningspulje, der skal bidrag til en forsat investering i byggemodning i kommunen.

Ved at klikke på nedenstående link, kan du læse mere om budgettet.

Indledning med hovedoversigt
Generelle budgetoplysninger
Budgetaftalen
Finansiering
Arbejdsmarkedsudvalget
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Anlægsinvestering
Takstkatalog
Områder med decentraliseringsaftale
Personaleoversigt
Økonomiske oversigter

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus, Østergade 23
5400 Bogense

Mandag

9.00 - 15.00

Tirsdag

9.00 - 15.00

Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00