Nordfyns Kommune logo, til forsiden

To kommunalpolitikere fejrer 25 års jubilæum

Gert Rasmussen (A) og Ole Taustrup Hansen (V) kunne ved årsskiftet fejre 25 år som kommunalbestyrelsesmedlemmer. De bliver markeret ved en fælles reception for en indbudt kreds.

Det er to erfarne kommunalpolitikere, der sidst i januar måned bliver fejret for hver 25 år i lokaldemokratiets tjeneste. Begge kan fremvise et omfangsrigt CV, der omfatter en lang række politiske poster og tillidshverv over de seneste 25 år.

Gert Rasmussen er valgt til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet. Han har i en sammenhængende periode fra 1998 været aktiv i politik, først i Søndersø Kommune fra 1998 til 2006 og efter kommunesammenlægningen i Nordfyns Kommune fra 2007 og frem til nu. I indeværende valgperiode indtager han posten som næstformand for Social- og Sundhedsudvalget og er medlem af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover har han i perioden 2007 til 2014 været formand for Social- og Sundhedsudvalget og har siddet i kommunens Arbejdsmarkedsudvalg og Børne- og Ungeudvalg.

Gert Rasmussen er udlært bygningssnedker og har siden 1990 arbejdet som fugttekniker.

Ole Taustrup Hansen har været medlem af kommunalbestyrelsesmedlem siden 1998, hvor han blev valgt ind for Venstre i den tidligere Otterup Kommune. Siden kommunesammenlægningen i 2007 har han siddet uafbrudt i kommunalbestyrelsen. Han er i den nuværende valgperiode medlem af Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og det lovpligtige Børn- og Ungeudvalg.

Ole Taustrup Hansen uddannet revisor, og han arbejder til daglig i firmaet MS Revision.

I 2020 modtog både Gert Rasmussen og Ole Taustrup Hansen Dannebrogordenens Ridderkors for deres mangeårige virke i lokaldemokratiets tjeneste. Overrækkelsen fandt dengang sted i forbindelse med fejringen af Bogense Rådhus 100 års jubilæum.