Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Mere fjernvarme på vej til Nordfyn

Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse har stemt de sidste fjernvarmeprojekter igennem. Nu kan fjernvarmeområderne udvides til de sidste landsbyer og byområder, hvor det er vurderet muligt. Etableringen af fjernvarme på Nordfyn er et stort skridt i Nordfyns Kommunes DK2020-plan, hvor målet bl.a. er at reducere CO2-udslippet fra olie- og gasfyr med 100 %.

side 9.JPG

De to fjernvarmeselskaber, Bogense Forsyningsselskab og Fjernvarme Fyn, har udarbejdet projektforslag for de pågældende områder på baggrund af forskellige undersøgelser. Disse ansøgninger er fremsendt til kommunalbestyrelsen og godkendt. Nu er det op til de nordfynske ejendomsejere, om de rent faktisk ønsker fjernvarme.
 

I 2022 pålagde regeringen kommunerne at afklare mulighederne for fjernvarme og at informere alle husejere med gas- eller oliefyr, hvorvidt de har mulighed for at få fjernvarme. Den opgave er Nordfyns Kommune nået i mål med, som en af de første kommuner i Danmark. 

 

De sidste ansøgninger fra Fjernvarme Fyn blev godkendt af kommunalbestyrelsen på det  mødet den 25. maj 2023. Dog undtaget et lille område nord for Otterup, som afventer udrulning af de øvrige projekter, inden projektforslaget kan udarbejdes, og projektet kan ansøges.

 

Projektforslagene fra Bogense Forsyningsselskab for Særslev, Hårslev og Skovby er også godkendt. Her har mange husejere allerede tilmeldt sig projektet, men der mangler stadig de sidste tilmeldinger, inden projektet kan gå i gang.

 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune Anders Thingholm siger:

    - Ikke nok med, at fjernvarme er et kæmpe skridt fremad i kommunens grønne omstilling, så er også mange fordele for kommunens borgere ved den energiform. Fjernvarme er grønnere, ikke mindst på længere sigt, end de fossile løsninger, og så er det driftssikkert. Vi har heller ikke set de samme kraftige prisstigninger som ved olie og gas.

 

Ingen fjernvarme uden opbakning

Fjernvarmeprojekter er afhængige af borgernes tilslutning, og skal de blive til noget, kræves et vist antal forhåndstilmeldinger fra borgerne i de berørte områder.

 

Herudover afhænger projekterne også af tilskud fra Fjernvarmepujlen, der er en tilskudsmulighed for fjernvarmeselskaberne. Puljen skal bidrage økonomisk til udvidelsen af det eksisterende fjernvarmenet.

 

Fjernvarmeselskaberne er såkaldte "hvile i sig selv"-virksomheder, hvilket betyder, at selskaberne ikke må kræve mere ind hos forbrugerne, end der bruges til at drive selskabet. En udvidelse af fjernvarmenettet er altså et stort investeringsprojekt for et fjernvarmeselskab, og derfor er der behov for forhåndstilmeldinger.


Hvis der er for langt mellem ejendommene, bliver det for dyrt samfundsøkonomisk at etablere fjernvarme. I sådanne områder vil fjernvarme desværre ikke være en mulighed. Bor man her, er man nødt til at søge andre muligheder.

 

På SparEnergi.dk kan man læse mere fjernvarme og andre mulige varmekilder.

 

Borgere i Fjernvarme Fyns forsyningsområde kan læse mere her.

 

Borgere i Bogense Forsyningsselskabs forsyningsområde kan læse mere her.

COLOURBOX14486321.jpg

Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Anders Thingholm, tlf. 21 15 30 82

Direktør for Teknik, Erhverv og Kultur, Henrik Boesen, tlf. nr. 40 76 43 64, mail: hbo@nordfynskommune.dk

Projektleder, Flemming Rytter, tlf. nr. 51 30 16 37, mail: frytte@nordfynskommune.dk