Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kommunalbestyrelsen på Nordfyn åbner op for mere dialog

Kommunalbestyrelsen giver nu alle borgere på Nordfyn mulighed for at stille forslag og komme med gode ideer, via en ny borgerforslagsportal på kommunens hjemmeside.

kommunalbestyrelsen.jpg

Alle borgere i Nordfyns Kommune, der er fyldt 16 år, har nu mulighed for at stille et forslag, som de gerne vil have Kommunalbestyrelsen til at drøfte. En ny portal på kommunens hjemmeside gør det både muligt at afgive egne forslag og at støtte andre borgeres forslag til Kommunalbestyrelsen.

 

Samarbejde med borgerne på Nordfyn er en af drivkræfterne bag Nordfyns vision 'Fælles veje til ny velfærd'.

 

- Som lokalpolitikere er vi til for borgerne i Nordfyns Kommune. Det er vigtigt for os at lytte og at være til rådighed, for det er netop det gode samarbejde, der giver os politikere de bedste forudsætninger for at skabe fælles veje til ny velfærd på Nordfyn. Vi håber, at mange har lyst til både at dele deres egne ideer og at bakke op om andres forslag, siger borgmester Mette Landtved-Holm.

 

Et forslag skal have minimum 200 stemmer fra borgere i Nordfyns Kommune for at komme til behandling i kommunalbestyrelsen.

 

- Man skal muligvis lobbye en smule. Som det er med alle gode forslag, er det jo flertallet, der bærer udviklingen. Vi vurderer, at forslag, der bakkes op af 200 borgere, er relevante for så mange, at vi kan forsvare at behandle dem på et kommunalbestyrelsesmøde, uddyber borgmesteren, som glæder sig til at modtage de første forslag.

 

Indkomne borgerforslag offentliggøres på nordfynskommune.dk, når Nordfyns Kommune har vurderet, om de overholder kriterierne. Hjemmesiden opdateres løbende, så man kan se hvor mange, der har støttet et forslag. Når et forslag har opnået 200 underskrifter, bliver det forelagt kommunalbestyrelsen til beslutning i den form, det er stillet. Opnår et forslag ikke 200 underskrifter inden for 4 måneder, bortfalder det.

 

Læs mere på borgerforslagsportalen, hvor du kan stille dit forslag og/eller støtte forslag fra andre nordfynboere: www.nordfynskommune.dk/borgerforslag.

Kontaktinformation

Borgmester Mette Landtved-Holm (V), tlf. 61 19 15 27
Kommunaldirektør Morten V. Pedersen, tlf. 20 31 26 84