Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Inga Marie Lassens Mindelegat

Så er det atter muligt at søge støtte fra Inga Marie Lassens Mindelegat.

Fondens formål er at støtte en eller flere personer, der er beskæftiget med mindre gartneri eller havebrug, og som på grund at sygdom er kommet i økonomiske vanskeligheder. Legatet kan også tildeles en person, der ønsker at studere eller videreuddanne sig, her eller i udlandet, indenfor gartneri, landbrug eller handel og industri.

Halvdelen af legatportionerne skal tilfalde personer, der er eller har været bosiddende i det område, der i tidligere tid udgjorde Hårslev kommune, medens midlerne for den anden halvdels vedkommende kan tildeles personer, der er eller har været bosiddende i tidligere Søndersø kommune.

Uddeling at legatet sker på Inga Marie Lassens fødselsdag den 17. august.

Ansøg her