Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Information om forurening af Brorenden

Nordfyns Kommune konstaterede i slutningen af sidste uge, at der i Brorenden var opstået en stor opblomstring af Lammehaler.

Nordfyns Kommune har haft fagmedarbejdere ude og se på forekomsten og vurderet det videre forløb i sagen. Lammehalerne ses på en strækning omkring byen Emmelev til udløbet i Sønder landkanal. Der er via kort og ved opsporing i vandløbet fundet en række udløb til Brorenden, hvor forekomsten af lammerhaler starter.Det blev vurderet, at lammehalerne måtte være opstået over en længere periode med tilførsel af næringsholdig vand, evt. ved en ekstraordinær hændelse forud for opblomstringen. Der blev ikke vurderet behov for en akut beredskabsindsats.

Nordfyns Kommune har været i kontakt med Eurofins for at få taget analyser fra udløbene og sendt disse til laboratorietest. Der er nu taget prøver af alle udløb, som er fundet i området, hvor opblomstringen starter.

Nordfyns Kommune ser på sagen med stor alvor og arbejder på at få klarlagt, hvad der fra oplandet leder ned til de dræn, som fører ud i Brorenden. Der kan over tid været sket ændringer, og der udestår derfor et større arbejde med at få udredt dette. Der vil i den forbindelse være en tæt dialog med de omkringliggende lodsejere, virksomheder mv. for at opspore kilden til forureningen.

Nordfyns Kommune vil bringe en opdatering, når der er nyt i sagen.