Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Hvilken rolle spiller vedvarende energi i den nordfynske klimavision?

Det var spørgsmålet onsdag aften, da medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Klimarådet og Nordfyns Landdistriktsråd var på tur med vedvarende energi (VE) på dagsordenen. Turen gik bl.a. til Gartneriet Kronborgs solcelleanlæg og vindmøllerne ved Lindø.

Billede fra Lindø.png

Ved Gartneriet Kronborg ligger Kronborg Solcellepark, et solcelleanlæg på 5,7 ha. Her var der oplæg fra medejer Vagn Jørgensen og projektleder Ian Wallentin, der gav et indblik i anlæggets egenskaber. Ifølge dem er solcelleparker en nødvendighed i den grønne omstilling, selvom anlæggene tager en del plads i landskabet.

 

På det gamle Lindøværfts arealer, som nu er ejet af Odense Havn, har Energi Fyn opstillet tre 3,3 MW vindmøller, som driftschef Ove Andersen fortalte om. Hver mølle producerer nok strøm til cirka 1962 husstande, og tilsammen medfører de tre møller CO2-besparrelser på cirka 4.000 ton CO2.

 

Borgerinddragelse gennem energifælleskaber var også på programmet med et oplæg fra konsulent og tidligere professor Ulrik Jørgensen. Her var budskabet, at lokale energifælleskaber styrker lokalsamfundene samt skaber et grønnere og robust forsyningsnetværk.

 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune Anders Thingholm siger:

    - Vedvarende energi fylder uden tvivl meget i medierne samt hos borgere og virksomheder. Det er også en afgørende indsats i vores klimaplan "Green Steps 2020-2050". I en stor landbrugskommune som vores står vi med flere muligheder og udfordringer i prioriteringen af vedvarende energi. Vi skal tænke os om, sammen med borgerne, og vi skal som kommune bidrage med løsningerne til det kæmpe behov, der er for grøn strøm og varme.

 

Energisektoren står for knap en fjerdedel af den samlede CO2-udledning i Nordfyns Kommune som geografisk område. Af den grund er der store CO2-reduktioner at hente, hvis man omstiller elproduktionen til vedvarende energi.

 

Hvad er Energifællesskaber?

 

Det kan være lokale borgere, virksomheder/landbrug, der sammen opfører vindmøller eller mindre solcelleanlæg på ledige bygningstage, og anvender den grønne elektricitet til forsyning af fælles jordvarmeanlæg for rumopvarmning. Herved får alle i Energifællesskabet grøn energi med lave driftsomkostninger

Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Anders Thingholm, tlf. 21 15 30 82

Projektleder, Flemming Rytter, tlf. nr. 51 30 16 37, mail: frytte@nordfynskommune.dk