Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Historisk aftale på Nordfyn: Musik til alle 0-5 årige i dagtilbud

Alle børn skal, fra de er 0-5 år, hvert år have obligatoriske, professionelle musikforløb i de kommunale dagtilbud på Nordfyn. Det er resultatet af en ambitiøs og historisk aftale i Nordfyns Kommune.

musikskolen undervisning.jpeg
I Børnehuset Mælkevejen i Søndersø, er vuggestuebørnene i gang med dette års 8-ugers musikforløb med musikpædagog fra Nordfyns Musikskole, Leyla Peker-Nielsen.

Nordfyns Kommune er så vidt vides den eneste kommune i Danmark med en så ambitiøs aftale om musik i dagtilbud, hvor børnene har musik hvert år fra de er 0-5 år. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. august i år, og der er nu hele 84 hold, som nyder godt af aftalen. Fire musikpædagoger fra Nordfyns Musikskole står for at afvikle forløbene.

 

Det er Nordfyns Musikskole og alle dagtilbud i Nordfyns Kommune, der i fællesskab har taget initiativ til, prioriteret og investeret i, at der skal være obligatorisk musik til alle børn i en tidlig alder.

    "Det er en aftale, vi er enormt stolte af, siger Monica Schmidt Andersen, souschef hos Nordfyns Musikskole. "Musik er noget af det bedste til at stimulere børns færdigheder, og ud over glæden og fællesskabet omkring musikken, så giver den også et godt afsæt for deres videre udvikling og dannelse".
 

Musik er livsglæde!

Musikforløbene er allerede sat på skinner ude i de nordfynske dagtilbud, og også her er begejstringen til at føle på. I Børnehuset Mælkevejen, Søndersø, er det vuggestuebørnene, der lige nu er i gang med dette års 8-ugers musikforløb med musikpædagog fra Nordfyns Musikskole, Leyla Peker-Nielsen.

    Pædagog i Børnehuset Mælkevejen, Karina Jensen, er begejstret for aftalen. "Musik er bare fantastisk for børnene. Det er livsglæde! Og vi pædagoger oplever jo helt tæt på, hvordan det løfter børnenes færdigheder, og hvordan det styrker fællesskabet. Samtidig får vi rigtig god inspiration til selv at arbejde mere med musik i dagligdagen".
    Kasper Solberg (A), formand for Børne- og Ungeudvalget ser aftalen som en god investering,  der vil komme børn og unge til gode på både kort og lang sigt.

    - Med aftalen løfter vi kvaliteten af vores allerede gode dagtilbud. Musikforløbene vil løfte rammerne for vores børns udvikling, og at alle børn får gavn af det - på tværs af geografiske områder og etniske, økonomiske og sociale forhold - det er ganske enkelt fantastisk, siger Kasper Solberg.

 

Fællesskab, glæde, udvikling, nærvær og gensidig respekt
"Fællesskab, glæde, udvikling, nærvær og gensidig respekt" er kerneværdier i den visionsplan som Nordfyns Musikskole arbejder ud fra, og som aftalen om Musik i Dagtilbud også er vokset ud af. Musik styrker alle disse værdier betydeligt og måske særligt fælleskabet, som også står helt centralt i Nordfyns Kommunes børne- og ungepolitik. Her er fokus netop på dannelse af fællesskaber, der skal støtte og bære børn og unge sikkert frem i livet.
    Med aftalen bidrager Nordfyns Musikskole og de nordfynske dagtilbud også til at gøre Nordfyn endnu mere attraktiv for børnefamilier, der har en naturlig interesse i de bedste rammer og vilkår for deres børn. Dermed understøtter aftalen også Fri.Luft.Liv, som er Nordfyns Kommunes satsning for at tiltrække børnefamilier til  kommunen.

 

Se video om det nye tiltag

Musikskolen boerne.png
Musik i dagtibud: Se video om tiltaget med interviews og børnenes reaktioner.

Kontaktinformation

Kasper Solberg (A), formand for børn- og ungeudvalget i Nordfyns Kommune, tlf. 20 23 30 95

Monica Schmidt Andersen, souschef, Nordfyns Musikskole, tlf. 22 16 92 61

Thilde Bruun Kristensen, kommunikationsansvarlig, Nordfyns Musikskole, tlf. 26 24 30 57