Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Høring af budget 2023

Vi sender hermed budgetmaterialet for 2023 og overslagsårene 2024-26 i høring. Du har her mulighed for at sende os et høringssvar med dit input til budgettet.

Type
Høring
Høringsfrist
26.08.2022
Område
5270 Odense N5400 Bogense5450 Otterup5462 Morud5471 Søndersø5474 Veflinge5485 Skamby5491 Blommenslyst5492 Vissenbjerg5560 Aarup
Lagt online
12.08.2022
Send høringssvar

Økonomisk pres kræver omstilling

Budgettet for 2023 bliver til i en tid, hvor kommunernes økonomi er under pres.

Udfordringerne i de kommende år er mange og kræver vedvarende fokus på kommunens kerneopgaver. Kommunerne står over for komplekse samfundsudfordringer, hvor morgendagens opgaver skal løses, samtidig med at der skal sikres effektivitet, innovation og et veldrevet lokaldemokrati. Det kræver, at vi tænker anderledes, hvor fokus ikke alene er på økonomi, men også på kvalitet og forventningsafstemning. De kerneudfordringer, som Nordfyns Kommune sammen med andre kommuner kigger ind i, er blandt andet:

  • Demografisk pres med et stigende antal ældre borgere.
  • Mangel på velfærdshænder i den kommunale sektor.
  • Færre børn i den skolepligtige alder, hvilket udfordrer især de mindre skoler.
  • Flere sårbare børn og unge.
  • Behov for at få de sidste med i arbejdsfællesskabet trods aktuel høj. beskæftigelsesgrad og lav ledighed.

Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening ændrer ikke afgørende ved disse udfordringer, da de stigende udgifter ikke modsvares af øgede tilskud. Det understreger igen behovet for omstilling. Nordfyn Kommune starter dog ikke på bar bund. Der er arbejdet innovativt med omstillinger over en længere periode – båret af en politisk vilje i kommunalbestyrelsen til at investere langsigtet i forandringer og innovative løsninger. Nordfyn er med andre ord allerede godt i gang med omstillingsprocessen på rigtig mange områder.

Som modvægt til de ovennævnte kerneudfordringer er det også værd at bemærke de positive tendenser i kommunens udvikling. Her kan fremhæves:

  • Støt stigende befolkningstal siden 2013 til nu 29.924 indbyggere.
  • Stigning i antallet børn i alderen 0-3 år.
  • Et markant stigende grundsalg.

Fagudvalgenes arbejde

De enkelte fagudvalg har i forårsmånederne arbejdet aktivt med det kommende budget. Vil du se hovedoverskrifterne for arbejdet, finder du en nærmere gennemgang her: Budget 2023 - udvalgenes fokusområder.

Sådan afgiver du et høringssvar

Udfyld vedhæftede 'blanket til høringssvar', og send det til os via linket ”indsend et høringssvar” øverst på siden. Dit svar skal være os i hænde senest 26. august 2022, kl. 10.00.

Sådan bruger vi input og høringssvar

Dit input indgår sammen med andre høringssvar i det samlede budgetmateriale og dermed i de efterfølgende politiske forhandlinger. Kommunalbestyrelsen inviterer til et borgermøde om budgettet den 6. september, hvor du velkommen til at deltage. Her kan du få en frisk status på budgetprocessen og høre mere om budgetarbejdet inden for de enkelte udvalgsområder. Læs evt. mere om budgetprocessen her. 

Savner du andet materiale?

Hvis du har brug for supplerende materiale i forbindelse med budgettets dokumentation, kan du kontakte Økonomi og Løn på mail: okonomi@nordfynskommune.dk