Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Sådan køber du en byggegrund

Når du og familien vil flytte til Nordfyns Kommune, er det ganske enkelt at købe en byggegrund. Første skridt på vejen er at finde grunden, hvor I kan bygge jeres drømmehus.

Salg af byggegrunde i Nordfyns Kommune

I Nordfyns Kommune kan du realisere din drøm om at bygge dit nye drømmehus tæt på både natur og by.

Kommunens salg af byggegrunde er reguleret af lovgivning, som bestemmer:

  • at alle grunde skal udbydes mindst 1 gang om året i mindst 14 dage,

  • at alle grunde skal sælges til markedspris (dvs. den højest opnåelige pris),

  • at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til mindsteprisen,

  • at kommunen kan forkaste alle de bud, der kommer ind på en grund.

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvad grundene skal koste. Priserne fastsættes normalt en gang om året, typisk i december.

Inden nye boligområder sættes til salg, undersøger kommunen grundenes markedsværdi (eks. sammen med ejendomsmægler) ud fra beliggenhed, herlighedsværdi, mv.

Udbud af grunde

I januar måned sender kommunen alle ledige grunde i offentligt udbud i mindst 14 dage.

Du kan kun byde på grundene i udbudsperioden. Du kan altså ikke reservere eller købe grunde til mindstepriserne, mens de er i udbud.

Dit bud skal være modtaget, inden udbudsfristen udløber. Du må gerne byde højere end mindsteprisen, men hvis du byder mindre, kommer dit tilbud ikke i betragtning.

Når udbudsperioden er overstået, så registrer kommunen alle indkomne bud. Alle bud håndteres fortroligt, og åbningen af købstilbud er ikke offentlig.

Grunden sælges til højestbydende, som får sendt en bekræftelse. Når handlen er bekræftet, sørger kommunen for en advokat, der laver købsaftalen.

Sådan byder du på en grund

Vil du byde på en grund, skal du bruge blanketten på kommunens hjemmeside.

Du finder blanketten, salgsbetingelser og bilag ved at klikke på den udstykning, som du er interesseret i. Har du problemer med at finde eller bruge blanketten, kan du kontakte kommunens grundsalgsmedarbejder på tlf. 64 82 81 87 / grundsalg@nordfynskommune.dk.

Du skal skrive dit bud som et fast beløb i danske kroner. Dit bud må ikke være betinget, eller på anden måde gjort afhængig af andre bud.

Når du afgiver et bud, accepterer du:

  • at have haft mulighed for at besigtige og godkende grunden

  • at have læst og godkendt vilkårene i salgsbetingelserne og bilagene

  • at have læst vilkårene for fortrydelsesret.

Grundene sælges kun mod kontant betaling. Købesummen skal indbetales den bankkonto, der står i salgsbetingelserne. Kommunen betaler udgifterne til tinglysning af skøde. Hver part afholder omkostninger til egen advokat/rådgiver.

Overtagelse af grunde

Du kan overtage grunden senest 3 måneder efter, at kommunen har accepteret dit bud. Er udstykningen og byggemodningen ikke er færdige indenfor 3 måneder, vil der eventuelt være en længere overtagelse.

Salg af resterende grunde

Grunde, der ikke er solgt i udbudsperioden, sælges til mindstepriserne. Salget sker efter ”først-til-mølle” princippet.

Dit bud skal sendes til grundsalg@nordfynskommune.dk, hvor du vil få en bekræftelse via et autosvar. Autosvaret bekræfter du har købt grunden, hvis buddet opfylder alle vilkårene nævnt i autosvaret.

Reservation af resterende grunde

Du kan reservere resterende parcelhusgrunde i en måned 1 gangen, hvis de ikke er solgt.

Du har ikke en forkøbsret til en reserveret grund. Hvis kommunen modtager andre bud på grunden, så har du 3 hverdage til at sende dit bud. Når fristen udløber, sælger kommunen grunden til højestbydende. Er der flere med samme højeste bud, afholder kommunen en supplerende budrunde. Er der stadig flere med samme højeste bud, bliver der trukket lod imellem dem.

Du kan reservere en grund via kommunes selvbetjeningsløsning.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb indenfor 6 hverdage fra aftalen er indgået, hvis kommunen får skriftlig besked.

6-dages fristen regnes fra den dag, hvor kommunen skriftligt bekræfter, at du har købt grunden. Ved beregning af fristen medregner vi ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

Vil du fortryde købet efter udløbet af 6-dages fristen, så skal køber betale kommunen et beløb svarende til 1% af købesummen. Du kan læse mere om reglerne for at fortryde dit køb i "oplysninger om fortrydelsesret".

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Grundsalg
Bogense Rådhus, Østergade 23
5400 Bogense

Mandag

9.00 - 15.00

Tirsdag

9.00 - 15.00

Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00