Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Tilgængelighedspuljen

Handicaprådets Tilgængelighedspulje Handicaprådet i Nordfyns Kommune har en restpulje på 165.000 kr. Formålet med puljen er, at forbedre tilgængeligheden på Nordfyn for borgere med en funktionsnedsættelse.

Tilgængelighedspuljen - Ansøgningsfrist den 24. maj 2024.

Puljen støtter tiltag som skaber tilgængeligheds- og anvendelighedsforbedringer, og som gør det muligt for mennesker med en funktionsnedsættelse at færdes og deltage i alle dele af samfundet på lige fod med andre.

Puljen kan således søges til at forbedre alle tilgængeligheds- eller anvendelighedsforhold, som måtte berøre kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, syns- og høre- handicappede, personer med hjerneskade, samt personer med astma/allergi og læse vanskeligheder.

 

Puljen støtter med tilskud til materialer, håndværkere samt fornøden projektering til bl.a.:

 • Medfinansiering til forbedringer af tilgængeligheden til byggeri med offentlig adgang beliggende i Nordfyns Kommune
 • Medfinansiering til forbedring af anvendeligheden af offentlige tilgængelige udearealer beliggende i Nordfyns kommune

 

Krav til det ansøgte tilgængelighedsprojekt:

 • Projektet har fået den fornødne byggetilladelse
 • At projektet planlægges færdiggjort inden for 1 år efter bevillingstidspunktet.

 

Puljen støtter ikke:

 • Udgifter til tilgængelighedselementer til nybyggeri som i forvejen skal etableres
 • Udgifter til anvendeligheds- og tilgængelighedselementer ved anlæg af offentlige tilgængelige udearealer, som i forvejen skal etableres/eksistere jf. bygningsreglementet
 • Tiltag hos privat person eller privat husstand
 • Projekter som allerede er sat i gang
 • Ændringer i projektet efter bevillingen er givet

Hvad lægges der vægt på i vurderingen af ansøgere?

 • Ting som er til glæde for flest mulige
 • At der foreligger et konkret og overskueligt budget
 • Får ting til at hænge sammen
 • Mest tilgængelighed for pengene

 

Puljens samlede restbeløb er 165.000 kr.

 

Du vil få brug for:

En fyldestgørende ansøgning, indhentede pristilbud på ønskede produkter, et konkret budget, tegninger for tiltaget etc.