Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Handicaprådets tilgængelighedspulje

Handicaprådet i Nordfyns Kommune har en pulje på 500.000 kroner årligt. Formålet er at forbedre tilgængeligheden på Nordfyn for borgere med et handicap.

Der kan søges løbende og ansøgningerne behandles løbende på Handicaprådets møder.

 

Vi støtter:

 • Projekter der skaber tilgængelighedsforbedringer, som gør det muligt for mennesker med nedsat funktionsevne at færdes og deltage i alle dele af samfundet på lige fod med andre i henhold til Nordfyns Kommunes Handicappolitik
 • Blandt andet kørestolsbrugere, gang-, arm- og, håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, hjerneskadede, personer med astma/allergi og personer med læsevanskeligheder
 • I form af medfinansiering til forbedringer af tilgængelighed til eksisterende byggeri med offentlig adgang, tilgængelighed ud over bygningsreglements niveau til nybyggeri eller ombygninger med offentlig adgang
 • Ved offentligt tilgængelige udearealer hvor der på elementer, der ligger ud over bygnings­reglementet, kan søges tilskud til at forbedre anvendeligheden for personer med nedsat funktionsevne
 • Med tilskud til materialer, håndværkere samt fornøden projektering
 • Når der er tale om offentligt tilgængelige udearealer, med tilskud til tilgængelighedselementer, der er beskrevet i anvisninger og vejledninger på tilgængelighedsområdet
 • Under forudsætning af, at projektet på ansøgningstidspunktet har opnået byggetilladelse, hvis byggetilladelse kræves
 • Under forudsætning af at projektet er planlagt færdiggjort inden for en tidsramme på 1 år fra bevillingstidspunktet
 • Overstående samt andet - se "Kriterier" Nødvendige dokumenter
 • Med midler fra Nordfyns Kommune tilgængelighedspulje, der administreres af Handicaprådet

 

Vi støtter ikke:

 • Projekter, som er igangsat ved ansøgningstidspunktet

 

Nødvendige dokumenter:

 • Motiveret ansøgning: Udover at opfylde kriterierne for ansøgning om puljens økonomiske midler skal ansøgningen også beskrive, hvordan tilgængelighedskravene forventes løst i det enkelte projekt.
 • Efterrapportering: Tilskuddet udbetales først, når projektet er færdiggjort, medmindre særlige forhold gør sig gældende og er godkendt af Handicaprådet. For at modtage tilskuddet skal projektet være kontrolleret af en repræsentant fra Handicaprådet.

 

Sådan søger du

Ansøgninger kan sendes til mohans@nordfynskommune.dk

Spørgsmål kan rettes til Handicaprådet ved Formand Vibeke Rasmussen, på telefon 4059 7026, eller på mail til vib_ras@hotmail.com

Læs mere om Handicaprådet