Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Handicaprådets tilgængelighedspulje

Handicaprådet i Nordfyns Kommune har en pulje på 250.000 kr. årligt, som kan tildeles projekter, hvis formål er at forbedre tilgængeligheden på Nordfyn for borgere med en funktionsnedsættelse.

Ansøgning til Tilgængelighedspuljen

Gå til selvbetjening

Puljen støtter tiltag som skaber tilgængeligheds- og anvendelighedsforbedringer, og som gør det muligt for mennesker med en funktionsnedsættelse at færdes og deltage i alle dele af samfundet på lige fod med andre.

Puljen kan således søges til at forbedre alle tilgængeligheds- eller anvendelighedsforhold, som måtte berøre kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, syns- og høre- handicappede, personer med hjerneskade, samt personer med astma/allergi og læse vanskeligheder.

 

Puljen støtter med tilskud til materialer, håndværkere samt fornøden projektering til bl.a.:

 • Medfinansiering til forbedringer af tilgængeligheden til byggeri med offentlig adgang beliggende i Nordfyns Kommune
 • Medfinansiering til forbedring af anvendeligheden af offentlige tilgængelige udearealer beliggende i Nordfyns Kommune

 

Krav til det ansøgte tilgængelighedsprojekt:

 • Projektet har fået den fornødne byggetilladelse
 • At projektet planlægges færdiggjort inden for 1 år efter bevillingstidspunktet.

 

Puljen støtter ikke:

 • Udgifter til tilgængelighedselementer til nybyggeri som i forvejen skal etableres jf. bygningsreglementet.
 • Udgifter til anvendeligheds- og tilgængelighedselementer ved anlæg af offentlige tilgængelige udearealer, som i forvejen skal etableres jf. Bygningsreglementet
 • Tiltag hos privat person eller privat husstand
 • Projekter som allerede er sat i gang
 • Ændringer i projektet efter bevillingen er givet

 

Hvad lægges der vægt på i vurderingen af ansøgere?

 • At indsatsen er til glæde for flest mulige
 • At der foreligger et konkret og overskueligt budget
 • Får ting til at hænge sammen
 • Mest tilgængelighed for pengene

Puljen kan søges to gange pr. kommunalt budget år.

Hovedansøgningsrunden er d. 1. november og d. 1. maj følgende år vil restbeløbet i puljen kunne søges.

Søges puljen d. 1. november kan man forvente svar inden årets udgang. Søges puljen 1. maj får man svar inden 1. juli.

Puljens samlede beløb er 250.000 kr.

 

Du vil få brug for:

En fyldestgørende ansøgning, indhentede pristilbud på ønskede produkter, et konkret budget, tegninger af tiltaget etc.

Læs mere om Handicaprådet