Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Anlægspulje til forsamlingshuse

Puljen støtter energirigtig anlægs- og vedligeholdelsesarbejde samt bygningsforbedringer i kommunens forsamlingshuse.

Anlægspulje til forsamlingshuse

Gå til selvbetjening

Puljen understøtter Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets mål om at skabe rammer og liv, der bidrager til øget livskvalitet, eksempelvis i form af Community Hotspots.

Puljen støtter energirigtig anlægs- og vedligeholdelsesarbejde i kommunens forsamlingshuse samt bygningsforbedringer, der vurderes nødvendige for opretholdelse af forsamlingshusets virke.

Puljen støtter ikke aktiviteter, rekvisitter eller driftsudgifter.

Puljen er en fifty-fifty-pulje og forsamlingshuset skal derfor selv finansiere mindst halvdelen af den samlede udgift, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft kan højst beregnes til 168 kr. pr. time (2022-priser).

Der er ansøgningsfrist til puljen 15. november (bevilling til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter ansøgningsrunden i maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende.  Ansøgningsfristerne, samt dato for møderne, hvor ansøgningerne behandles, fremgår nedenfor. Der gives svar på ansøgningen i de nærmeste dage efter mødets afholdelse.

I 2023 er puljens samlede ramme 500.000 kr. 

Alle, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet, der finder sted i efteråret.

Ansøgningsfrister 2022/2023

For projekter, der afsluttes i 2023

Ansøgningsfrist

Mødets afholdelse

15. november 2022

12. januar 2023

15. maj 2023

8. juni 2023

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00