Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Information om corona til foreningerne

Som følge af coronasituationen er der en række lokale bestemmelser, der gør sig gældende for foreningerne i Nordfyns Kommune.

Coronarestriktioner

Mundbind

Der er krav om at anvende mundbind eller visir i følgende lokaler og faciliteter:

 • Lokaler, hvor der udøver idræts- og foreningsaktiviteter

 • Indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer.

 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter

 • Lokaler, der anvendes til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aftenskoler.

Kravet om mundbind gælder ikke, når man sidder ned eller under udøvelse af pågældende kultur-, idræts- eller foreningsaktivitet.

Coronapas

Der er krav om coronapas i følgende lokaler og lokaliteter:

 • Svømmehaller, dog ikke i forbindelse med forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.

 • Indendørs træningscentre.

 • Lokaler og lokaliteter, der anvendes til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aftenskoler.

 • Lokaler og lokaliteter - herunder idrætshaller - hvor der afholdes idrætsarrangementer for betalende tilskuere eller tilskuere, der tilbydes gratis entré.

 • Museer

 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes storskærmsarrangementer.

 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger mv.

 • Musik- og kulturskoler.

Krav om coronapas gælder for besøgende, kursister, brugere, tilskuere, publikummer og lignende på 15 år og derover.

Særligt vedrørende Vigerslev og Otterup Sogne

Smitteniveauet i Vigerslev og Otterup Sogne er i øjeblikket så højt, at Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger om tiltag ved høj smitte træder i kraft.

For foreningsaktiviteter i sognet gælder følgende:

 • Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende anbefalinger, herunder:

 • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

 • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.

 • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Se tiltagene i deres fulde længde på coronasmitte.dk

 

Find yderligere informationer på: Nordfyns Kommune - Corona COVID-19 (coronasmitte.dk), samt Sundhedsstyrelsens hjemmeside og Kulturministeriets hjemmeside.

Hjælpepakker og puljer

Hjælpepakke på Kultur- og Fritidsområdet i Nordfyns Kommune

I foråret 2020 vedtog Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget en hjælpepakke for Kultur- og Fritidsområdet under corona. Hjælpepakken blev opdateret i december 2020 og kan tilgås via dette link: Hjælpepakke til Kultur- og Fritidsområdet i Nordfyns Kommune


Nationale puljer og retningslinjer

Derudover er der en række nationale hjælpepakker og puljer på Kultur- og Fritidsområdet. De er at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Se også DIF og DGIs coronahjælpepuljer på denne hjemmeside.

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00