Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Anvisning af kommunale lokaler

Ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg kan anvises til aktiviteter indenfor Folkeoplysningslovens område.

Hvordan søger man?

Folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune søger om brug af lokaler via Fritidsportalen.

Øvrige bedes rette henvendelse til Kultur & Fritid på kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Fordelingsrækkefølge

Lokaler fordeles efter følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Skoler

  2. Ungdomsskoler

  3. Kommunale musikskoler

  4. Aktiviteter for børn og unge under 25 år

  5. Undervisning for voksne

  6. Aktiviteter for voksne

  7. Kommunale aktiviteter 

Ved fordeling af lokaler sikres virksomhed for handicappede i handicapegnede lokaler. 

Ansøgninger, hvis aktiviteter foregår i henhold til lokalets egnethed, har
fortrinsret. 

Ansøgninger fra foreninger med lokalt tilhørsforhold har fortrinsret.

Hvis der er flere ligestillede ansøgningsberettigede som har søgt om samme
lokale (for eksempel gymnastiksal) på samme tidspunkt, har den ansøger, som kan udnytte lokalet bedst, fortrinsret.

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00