Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Tilsynsrapporter for landbrugsvirksomheder

Natur og Miljø offentliggør alle tilsynsrapporter for tilsyn på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold

Offentliggørelse er et krav jf. Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Bek. 1536 af 9. december 2019

Offentliggørelsen sker på hjemmesiden Digital Miljøadministration, DMA

Du kan her se hvis ejendommen har en miljøgodkendelse, og de vigtigste oplysninger fra de seneste tilsyn.

Der gøres også opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøtilsynsrapporter for 2015 og 2016 er ved at blive flyttet fra kommunens hjemmesiden op på DMA.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00