Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Landbrug med dyrehold

I Nordfyns Kommune er der ca. 1.750 registrerede landbrug, heraf ca. 350 med erhvervsmæssigt dyrehold.

Husdyrbrugene fordeler sig med 42% svinebrug, 32% kvægbrug, 3% minkfarme og 22% andre dyrehold (herunder f.eks. fjerkræfarme samt mindre heste-, fåre- eller gedehold).

Det samlede jordbrugsareal i Nordfyns Kommune er på omkring 36.000 ha svarende til ca. 74% af kommunens samlede areal.

Kommunens opgaver

Kommunen laver miljøtilladelser og miljøgodkendelser til etablering, udvidelse og ændringer af erhvervsmæssige dyrehold, udfører tilsyn på bedrifterne og tager sig af klager over dyrehold.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00