Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Opbevaring af flydende husdyrgødning

Flydende husdyrgødning (overvejende gylle, men også ajle) ensilagesaft og vand fra f.eks. vaskepladser skal opbevares i korrekt udførte beholdere, oftest gylletanke.

Beholderen skal være lavet solidt, oftest i støbt beton, så den kan holde til påvirkning af både gødningen og de maskiner, der evt. bruges til omrøring og tømning.

Overdækning

Gyllebeholdere skal som minimum have et tæt og tykt flydelag af f.eks. snittet halm, lecanødder eller lign. Der skal føres en logbog over tilstanden af flydelaget, og alle de aktiviteter ved beholderen som påvirker flydelagets tilstand.

Mangler du et skema til at føre logbog over din gyllebeholder kan du hente det her:

Alternativt kan beholderen være udstyret med et telt, betonlåg eller anden type fast overdækning.

I særlige tilfælde kan der være krav om at beholderen skal være udstyret med telt eller anden fast overdækning.

Beholderkontrol

Der er krav om periodisk kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning. Alle gyllebeholdere skal kontrolleres af en autoriseret kontrollant minimum hvert 5. eller 10. år. Se mere under beholderkontrol.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00