Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Udvidelse af biogasanlæg NGF

Nordfyns kommune har meddelt Miljøgodkendelse til udvidelse af NGF Nature Energy Nordfyn A/S’ biogasanlæg.

Miljøkonsekvensvurdering og miljøgodkendelse af udvidelse af fra NGF Nature Energy Nordfyn A/S’ biogasanlæg

Nordfyns kommune har meddelt Miljøgodkendelse til udvidelse af NGF Nature Energy Nordfyn A/S’ biogasanlæg beliggende Odensevej 158, 5400 Bogense. Udvidelse omfatter forøgelse af produktionen fra modtagelse af 300.000 tons biomasse/år til 550.000 ton biomasse/år, med tilhørende nye reaktortanke, lagertanke og gasopgraderingsanlæg mm.

Udvidelsen er obligatorisk miljøvurderingspligtigt og virksomheden har derfor sammen med ansøgningen indsendt en miljøkonsekvensrapport.

Tilladelse gives på baggrund af den miljøkonsekvensrapport, som NGF Nature Energy Nordfyn har udarbejdet og indsendt til Nordfyns kommune. Miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelsesloven erstatter helt tilladelsen efter § 25 i Miljøvurderingsloven.

Proces for miljøvurderingen af projektet:

NGF Nature Energy Nordfyn A/S ansøgte i juni 2018 Nordfyns kommune med anmodning om at påbegynde proces for miljøkonsekvensvurdering efter miljøvurderingsloven.

Processen for miljøvurderingen af projektet og offentlighedens inddragelse var:

 • Idéoplægget til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten var i offentlig høring fra 31. august 2018 til den 14. september 2018. (1. offentlighedsfase)

 • Nordfyns Kommune udarbejdede en afgrænsningsudtalelse til NGF Nature Energy Nordfyn, med baggrund i ideoplægget og de høringssvar, som kommunen modtog i høringen.

  Afgrænsningsudtalelsen fastlægger rammen for indholdet i miljøkonsekvensrapporten.

 • Bygherre (NGF Nature Energy Nordfyn) har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Kravene til rapporten fremgår af Miljøvurderingslovens § 20.

 • Nordfyns Kommune har modtaget miljøkonsekvensrapporten, og gennemgået den med henblik på at sikre, at den opfylder alle nødvendige krav. Sammen med miljøkonsekvensrapporten er indsendt ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelsen.

 • Teknik- og Miljøudvalget har behandlet og godkendt igangsættelse af høringen af Miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse på udvalgsmødet den 5. december 2018.

 • Miljøkonsekvensrapporten, ansøgningen om miljøgodkendelse og udkastet til afgørelse om tilladelse/miljøgodkendelse har været i 8 ugers høring hos berørte myndigheder og offentligheden fra 12. december 2018 til 6. februar 2019. (2. offentlighedsfase)

 • Nordfyns Kommune modtog ingen bemærkninger under høringen. Der blev ikke foretaget ændringer i afgørelsen efter høringen.

 • Endeligt forslag til miljøgodkendelsen, samt miljøkonsekvensrapporten blev herefter vedtaget på teknik og miljøudvalgsmøde d. 13. marts 2019.

 • Miljøgodkendelsen er meddelt 18. marts 2019 og annonceret på Nordfyns kommunes hjemmeside og plandata.dk.

Bemærk: Disse dokumenter opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00