Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Udbud af Nordfyns Kommunes byggegrunde 2022

Nordfyns Kommunes byggegrunde sendes hermed i årligt offentligt udbud. Kommunalbestyrelsen fastholder de lave grundpriser for kommunens byggegrunde, som udbydes til mindstepris. Mindsteprisen inkluderer anlægsudgifter til vejanlæg og gadelys, samt forsyninger som fremført fra skel ved parcellen.

Frist
23.01.2022
Lagt online
07.01.2022

Udbudsperiode

Udbudsperioden løber fra den 7. januar 2022 til den 23. januar 2022.

I udbudsperioden er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund i udbudsperioden. Når udbudsperioden er slut og de indkomne købstilbud er gennemgået og højestbydende køber er orienteret om resultatet, kan der igen reserveres eller købes byggegrunde til udbudsprisen.

Salgsmateriale

Du kan læse det overordnede salgsmateriale her:

- Oversigt over parcelhusgrunde inkl. priser
- Oversigt over erhvervsbyggegrunde inkl. priser
- Udbudsbekendtgørelse
- Blanket til afgivelse af købstilbud

Yderligere oplysninger findes på Nordfyns Kommunes grundsalgshjemmeside

Salgsmateriale kan også rekvireres hos vores grundsalgsmedarbejder på tlf. nr. 64 82 81 87. Du er også velkommen til sende en mail til grundsalg@nordfynskommune.dk. 

Lovgrundlag

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris som er minimums pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højstbydende. Priserne er minimumspriser.

Købstilbud

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. De angivne priser i salgsmaterialet er minimumspriser.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, via:

  • sikker mail i E-boks hvor mailadressen grundsalg@nordfynskommune.dk findes i listen overpostkasser.
  • almindelig mail til grundsalg@nordfynskommune.dk
  • post til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense.

Tilbuddet skal være os i hænde senest søndag den 23. januar 2021, kl. 23:59. Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.