Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Udbud af byggegrunde til parcelhuse: Norgesvej i Bogense

Nordfyns Kommune udbyder 6 attraktive parcelhusgrunde i det nye boligområde på Norgesvej i Bogense. Udstykningen ligger i tæt tilknytning til byens nyeste boligområde – Norgeskvarterer som grænser til Tromsøparken, Stavangerparken, Bodøparken og Norgesvej.

Byggegrundene udbydes til en mindstepris på 311,00 kr. pr. m² inkl. moms, ekskl. tilslutningsafgifter.

Udbudsperioden løber fra den 25. oktober 2021 til den 9. november, kl. 23:59.
I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund i udbudsperioden.

Det bemærkes, at byggegrundene er under udstykning. Der henvises til vedlagte måleblad udarbejdet af landinspektøren, hvor grundenes størrelser fremgår.

Grundstørrelserne varierer fra 1.250 m2 til 1.345 m2.

Mindstepriserne inkluderer anlægsudgifter til vejanlæg og gadelys. Kloak-, el-, vand-, fiber og fjernvarmestik er fremført til skel ved parcellen og følgende forsyningsbidrag inkluderet i prisen:

Mindsteprisen for en byggegrund på 1.250 m2 er 516.374 kr. inkl. moms.

Etablering af forsyningsledninger

I købesummen er inkluderet:

Kommentarer

Leverandør

Kloak

Tilslutningsbidrag

Se takstblad:

VandcenterSyd

El

Tilslutningsbidrag
Brug af stikledning

Se takstblad:

Vores Elnet

Vand*

Der er tilslutningspligt

Se takstblad:

Bogense Forsyningsselskab

Fiber*

Ikke tilslutningspligt

Se takstblad:

Energi Fyn

Fjernvarme*

Byggemodningsbidrag inkl. afgreninger

Se takstblad:

Bogense Forsyningsselskab

  • *Der er ikke tilslutningspligt til fiber.
  • *Der er tilslutningspligt til fjernevarme, medmindre bebyggelsen opfylder. kravene til lavenergihuse eller passivhuse i henhold til gældende lovgivning.
  • *Der er tilslutningspligt til vandforsyning til Bogense Forsyningsselskab.

Det bemærkes, at køber ud over mindsteprisen selv skal afholde samtlige udgifter, afgifter og bidrag til forsyningsselskaberne til stikledninger og tilslutning fra skel til hus.

Nedenfor er et eksempel på mindsteprisen for en grund på 1.000 m2:

Byggegrund på 1.000 m2

Købesum og tilslutningsafgifter

Grundpris 311 kr.pr.m2

311.000 kr. inkl. moms

Kloak (Vandcenter Syd) - takstblad 2021

64.688 kr. inkl. moms

El-tilslutning (Vores Elnet) - takstblad 2021

22.125 kr. inkl. moms

Vand (Bogense Forsyningsselskab a.m.b.a.)

16.198 kr. inkl. moms

Fjernvarme (Bogense Forsyningsselskab a.m.b.a.)

24.613 kr. inkl. moms

Købesum for byggegrund på 1.000m2

438.624 kr. inkl. moms, inkl. tilslutningsafgifter*

Lokalplan 2019-3, Boligområde ved Norgesvej i Bogense er gældende for området. Det fremgår blandt andet af lokalplanens § 3, at delområdet udlægges til helårsbebyggelse i form af åben-lav boligbebyggelse.

Salgsmateriale

Salgsmaterialet finder du på kommunens Grundsalgsside. Alternativt kan det rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87.

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højstbydende. Priserne er minimumspriser.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til grundsalg@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest tirsdag den 9. november, kl. 23.59.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.