Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Farligt affald

Genbrugspladserne modtager alle typer miljøfarligt affald, undtaget ammunition og eksplosiver, som skal afleveres til politiet.

Miljøfarligt affald fra erhvervsvirksomheder modtages mod betaling i mindre mængder. Hver virksomhed kan maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. år.

Husk at bede om en kvittering ved aflevering af farligt affald, så det kan dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden, at affaldet er bortskaffet på lovlig vis.

Hvis virksomheden har mange tomme pesticid-dunke, kan der på genbrugspladserne hentes specielle sække så de tomme dunke løbende kan pakkes indtil sækken er fuld og kan afleveres på genbrugspladsen. 

For erhvervsvirksomheder er der desuden etableret følgende ordninger:

  • Den fælleskommunale Ordning: Er beregnet til indsamling af større mængder emballeret miljøfarligt affald.
  • Den lille Indsamlingsordning: Er etableret for virksomheder, institutioner m.v., der producerer miljøfarligt affald fra 0-50 kg årligt.
  • Landbrugsordningen: Er etableret for landbrug og gartnerier med årlige mængder fra 0-100 kg miljøfarligt affald. Udgiften til behandlingen af det miljøfarlige affald afholdes af den enkelte virksomhed.

For information om disse ordninger henvises til: Modtagerstation Syddanmark A/S på tlf. 76 20 13 00.

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsernes åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10:00-16:00

Lukket

Helligdage:

Se helligdage på nordfynskommune.dk/genbrug 

Lukket

Sikker besked til Genbrug og Renovation
Kræver NEM-ID
Svarer som regel indenfor 2 arbejdsdage