Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Erhvervsaffald på genbrugspladserne

Covid-19 forholdsregler: Vi sætter pris på, at du holder afstand på genbrugspladsen. Det er nødvendigt for at vi kan undgå at lave adgangsbegrænsning. Vi har indrettet os, så du kan aflevere alt affald udendørs, og derfor behøver du ikke maske.

Selv om corona-viruset stadig påvirker samfundet er genbrugspladserne åbne efter de normale åbningstider. Vi håber at alle brugere på pladserne vil hjælpe med til at det kan forgå på betryggende vis, både for brugere og personale.

For at nedsætte risikoen for corona-smitte, er det vigtigt at vi overholder nogle simple regler ved besøg på pladserne.

  • Vi beder om at man retter sig efter de anvisninger personalet giver.
  • Hold afstand til andre borgere og personalet, når du kommer ind på pladsen.
  • Der vil ikke kunne købes grus, flis og perlesten. Dette vil gælde permanent.
  • For at forhindre overførsel af smitte vil der ikke være skovle og koste til rådighed på pladserne, så husk at tage din egen med.

Genbrugspladserne vil være åbne i den normale åbningstid.

Efterhånden som begrænsningerne ophæves, vil det blive annonceret her på hjemmesiden.

Generelle regler for virksomheders brug af genbrugspladserne.

  • Virksomheden skal have tilmeldt sig og have købt klippekort før pladserne benyttes. Alternativt kan der afregnes med mobilepay på pladserne for enkelte læs.
  • Der må kun benyttes klare gennemsigtige sække ved en eventuel pakning af affaldet.
  • Kun indregistrerede køretøjer op til 3500 kg har adgang til pladserne. Køretøjet må medbringe trailer. Det vil sige at større traktorer, teleskoplæssere, rendegravere og lignende ikke har adgang til pladserne.
  • Hver virksomhed må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. år. Husk at bede om en kvittering til dokumentation overfor tilsynsmyndighederne.
  • Affald dækket af producentansvar (elektronik-skrot, hårde hvidevarer, lysstofrør, el-pærer og batterier) kan afleveres gratis, men kun hvis virksomheden forud er registreret hos Genbrug og Renovation.
  • Affaldet skal være af samme karakter som affald fra en privat husstand. Det vil sige, at der f.eks. ikke kan afleveres rester fra industriproduktion.

De formelle regler for virksomhedernes brug af renovationsordningen fremgår af kommunens erhvervsaffaldsregulativ og affaldsbekendtgørelsen som kan ses gennem links herunder.

Genbrug og Renovation
Industrivej 2
5400 Bogense

   

Genbrugspladsens åbningstider

Kontorets åbningstider

Mandag:

10.00-17.00

9.00-16.00

Tirsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Onsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Torsdag: 

10.00-17.00

9.00-16.00

Fredag: 

10.00-17.00

9.00-15.00

Lørdag:

10.00-16.00

Lukket

Søndag:

10.00-16.00

Lukket

Helligdage:

Se siden 'særligt om genbrugspladserne'

Lukket