Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Afbrænding af erhvervsaffald

Det er ikke tilladt at brænde affald af.

Generelt gælder det, at affald i videst mulig omfang skal afsættes til genanvendelse gennem f.eks. genbrugspladserne.

Den 1. januar 2021 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. En af konsekvenserne af denne er, at det ikke længere er tilladt at afbrænde haveaffald, hegnsafklip mv, hverken for private eller erhverv. Hegnsafklip kan f.eks. flishugges ind i hegnet igen.

Kommunen kan i meget specielle situationer, efter ansøgning mindst 14 dage forinden, give dispensation til afbrænding af haveaffald i forbindelse med gartnerier eller med naturplejeprojekter.

En sådan afbrænding skal ske efter reglerne i

Vær opmærksom på, at man selv er ansvarlig for evt. skader, der opstår som følge af en afbrænding. Læs nærmere om reglerne her.

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00