Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Konstitueringsaftale for kommunalbestyrelsen 2022-2025

Efter kommunalvalget den 16. november 2021 har de 6 valgte partier indgået følgende forpligtende stemmeaftale.

Partierne er: Venstre (12), Socialdemokratiet (7), Det konservative Folkeparti (2), Socialistisk Folkeparti (2), Dansk Folkeparti (1) og Radikale Venstre (1).

Partierne forpligter sig til at stemme på følgende:

Borgmestre

Borgmester Venstre (Morten Andersen)
1. Viceborgmester Det Konservative Folkeparti (Anders Thingholm)
2. Viceborgmester Socialdemokratiet (Helle Waagner)

Partierne forpligter sig til at stemme på følgende medlemmer:

Økonomiudvalg

 1. Borgmester Morten Andersen, Venstre (formand)
 2. Kasper Solberg, Socialdemokratiet (næstformand)
 3. Bo Jakobsen, Radikale Venstre
 4. Anders Thingholm, Det konservative Folkeparti
 5. Anne-Lise Sievers, Socialistisk Folkeparti
 6. Jane Yndgaard, Dansk Folkeparti
 7. Marie Holmgaard Søvsø, Venstre
 8. Ole Taustrup Hansen, Venstre
 9. Kenneth Clasen, Venstre

Der er enighed om at fortsætte med følgende stående udvalg med det anførte antal medlemmer.

Der er ligeledes enighed om følgende fordeling af formands- og næstformandsposter, som er nævnt ud for hvert udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

 1. Anders Thingholm, Det Konservative Folkeparti (formand)
 2. Brian Lebæk, Socialdemokratiet (næstformand)
 3. Dorte Schmidt, Socialdemokratiet
 4. Bo Jakobsen, Radikale Venstre
 5. Nikolai Vang, Venstre
 6. Ole Taustrup Hansen, Venstre
 7. Palle Yndgaard, Venstre

Børne- og Ungeudvalget

 1. Anja Lund, Venstre (formand)
 2. Anne-Lise Sievers, Socialistisk Folkeparti (næstformand)
 3. Kasper Solberg, Socialdemokratiet
 4. Nikolaj Vang, Venstre
 5. Kenneth Clasen, Venstre

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

 1. Mette Landtved Holm, Venstre (formand)
 2. Dorte Schmidt, Socialdemokratiet (næstformand)
 3. Gert Rasmussen, Socialdemokratiet
 4. Marie Louise Pedersen, Det konservative Folkeparti
 5. Helle Brunse, Venstre
 6. Lasse Mogensen, Venstre
 7. Annette Allesø, Venstre

Social- og Sundhedsudvalget

 1. Jane Yndgaard, Danske Folkeparti (formand)
 2. Gert Rasmussen, Socialdemokratiet (næstformand)
 3. Johnny Kristensen, Socialdemokratiet
 4. Bine Mathiasen, Socialistisk Folkeparti
 5. Helle Brunse, Venstre
 6. Marie Holmgaard Søvsø, Venstre
 7. Brian Korsgaard, Venstre

Arbejdsmarkedsudvalget

 1. Helle Waagner, Socialdemokratiet (formand)
 2. Brian Korsgaard, Venstre (næstformand)
 3. Idrees Haider, Socialdemokratiet
 4. Lasse Mogensen, Venstre
 5. Annette Allesø, Venstre

Udvalget Børn og Unge

 1. Ole Taustrup Hansen, Venstre (formand)
 2. Helle Waagner, Socialdemokratiet

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af udvalg mv., besættes den ledige plads af det parti, der har indvalgt medlemmet jf. styrelseslovens § 28. Hvis der i perioden bliver tale om valg af borgmester, viceborgmestre, udvalgsformænd- og næstformænd, forpligter partierne sig til at stemme på det kommunalbestyrelsesmedlem, som vedkommende parti indstiller.

Udtræder et medlem af kommunalbestyrelsen, eller skifter et medlem parti, besættes den pågældendes udvalgsposter og øvrige kommunalbestyrelsesudpegede poster af det parti, som oprindeligt fik tildelt posterne under hensyntagen til det enkelte medlems rettigheder jf. styrelsesloven.

Vederlag for viceborgmester, formands- og næstformandsposter i udvalg er aftalt i henhold til styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten tilrettes som en konsekvens af ændringerne med det anførte antal medlemmer i de stående udvalg. Styrelsesvedtægten underlægges 2 behandlinger, og behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 25. november og 2. behandles af den siddende kommunalbestyrelse på et ekstraordinært møde den 2. december, forud for det konstituerende møde.

Underskrevet af partierne den 22. november 2021.